6. Sandpit

‘De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst’

In de week van 4 t/m 8 oktober 2021 bogen zich 25 onderzoekers, professionals en acht jongeren uit het vmbo zich over de vraag: hoe kunnen we de sportdeelname van jongeren in het vmbo vergroten? En welke systeemveranderingen zijn nodig om het gedrag van vmbo-ers succesvol te beïnvloeden als het gaat om sporten en bewegen? 

Het enthousiasme was groot om op een andere manier het probleem dat jongeren in het vmbo weinig sporten en bewegen te tackelen. Professionals uit wo, hbo, mbo, de praktijk en acht vmbo-ers namen hieraan deel. Op deze innovatieve manier is een consortium gevormd met een grote diversiteit aan achtergronden. De deelnemers aan de sandpit zijn begeleid door een team van facilitators van P2 en een viertal inhoudelijk betrokken mentoren.

Eén van de mentoren die de deelnemers begeleidde, stelt: ‘Een heel pittige week maar een gouden kans waarin de praktijk, de onderzoekers, de jongeren elkaar hebben ontmoet. Misschien wel het mooiste moment was dat een jongere durfde te vertellen waarom hij soms wel of niet ging sporten ’s avonds omdat zijn ouders gescheiden waren. Die kracht om elkaar te vinden en collectief samen te werken is de gouden kans om de jongeren te helpen’.

6

Hoe gaat het verder?

De deelnemers van het gevormde consortium werken de ideeën uit tot een subsidieaanvraag. In januari 2022 volgt de daadwerkelijke beoordeling van de commissie voor eventuele toekenning van de aanvraag.

Hoe zag de week eruit?

Centraal stond het samenbrengen van de deelnemers en een intensieve samenwerking tussen de deelnemers met uiteenlopende achtergronden te faciliteren met een focus op de jongeren zelf. Na een uitgebreide en intensieve kennismaking richten de deelnemers zich op wat sport- en beweeggedrag kan beïnvloeden en welke systeemveranderingen nodig zijn om dat om dat gedrag te kunnen beïnvloeden.

 In de loop van de week ontstond een hechte groep waarin duidelijk werd dat samenwerking tussen onderzoek en praktijk essentieel is voor een succesvol ontwerp van onderzoek. ‘Het is ontzettend belangrijk om dit samen te doen. Ik heb zoveel geleerd deze week. Maar ook dat het heel complex is om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines echt tot elkaar te komen’ zegt een deelnemer.

Sport en bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid en geestelijke balans. Dat maakt sport en bewegen extra belangrijk voor jongeren. Deze publicatie biedt overzicht van de bestaande kennis rondom het thema vmbo en sportdeelname. In later stadium zullen de resultaten van de sandpit op deze pagina geplaatst worden.

Samenwerken voor meer sport en bewegen

De gebruikte methode: sandpit

Een sandpit, is een nieuwe vorm om tot innovatief en interdisciplinair onderzoeksconsortia te komen. In plaats van de gebruikelijke aanpak, waarbij onderzoeksteams zelf voorstellen indienen, vindt er een selectie plaats van betrokken partijen, hier onderzoekers, praktijkprofessionals (met allerlei verschillende achtergronden) en vmbo’ers om gezamenlijk innovatief onderzoek te ontwikkelen. Deelnemers komen meerdere dagen op een mooie locatie bij elkaar en zijn ondergedompeld in een creatief proces, zonder afleiding van alledaags werk. Samen creëren ze voorstellen en consortia die uit zichzelf waarschijnlijk niet waren ontstaan.

Onderzoeker: “Meestal gaat het bij subsidieaanvragen precies andersom. Als onderzoeker van het lectoraat ‘Bewegen In en Om de School’ aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is zij wel gewend om subsidieaanvragen te doen voor onderzoek, maar van een ‘sandpit’ had zij nooit eerder gehoord.”
6. Sandpit

‘De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst’

In de week van 4 t/m 8 oktober 2021 bogen zich 25 onderzoekers, professionals en acht jongeren uit het vmbo zich over de vraag: hoe kunnen we de sportdeelname van jongeren in het vmbo vergroten? En welke systeemveranderingen zijn nodig om het gedrag van vmbo-ers succesvol te beïnvloeden als het gaat om sporten en bewegen? 

Het enthousiasme was groot om op een andere manier het probleem dat jongeren in het vmbo weinig sporten en bewegen te tackelen. Professionals uit wo, hbo, mbo, de praktijk en acht vmbo-ers namen hieraan deel. Op deze innovatieve manier is een consortium gevormd met een grote diversiteit aan achtergronden. De deelnemers aan de sandpit zijn begeleid door een team van facilitators van P2 en een viertal inhoudelijk betrokken mentoren.

Eén van de mentoren die de deelnemers begeleidde, stelt: ‘Een heel pittige week maar een gouden kans waarin de praktijk, de onderzoekers, de jongeren elkaar hebben ontmoet. Misschien wel het mooiste moment was dat een jongere durfde te vertellen waarom hij soms wel of niet ging sporten ’s avonds omdat zijn ouders gescheiden waren. Die kracht om elkaar te vinden en collectief samen te werken is de gouden kans om de jongeren te helpen’.

6

Hoe gaat het verder?

De deelnemers van het gevormde consortium werken de ideeën uit tot een subsidieaanvraag. In januari 2022 volgt de daadwerkelijke beoordeling van de commissie voor eventuele toekenning van de aanvraag.

Hoe zag de week eruit?

Centraal stond het samenbrengen van de deelnemers en een intensieve samenwerking tussen de deelnemers met uiteenlopende achtergronden te faciliteren met een focus op de jongeren zelf. Na een uitgebreide en intensieve kennismaking richten de deelnemers zich op wat sport- en beweeggedrag kan beïnvloeden en welke systeemveranderingen nodig zijn om dat om dat gedrag te kunnen beïnvloeden.

 In de loop van de week ontstond een hechte groep waarin duidelijk werd dat samenwerking tussen onderzoek en praktijk essentieel is voor een succesvol ontwerp van onderzoek. ‘Het is ontzettend belangrijk om dit samen te doen. Ik heb zoveel geleerd deze week. Maar ook dat het heel complex is om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines echt tot elkaar te komen’ zegt een deelnemer.

Sport en bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid en geestelijke balans. Dat maakt sport en bewegen extra belangrijk voor jongeren. Deze publicatie biedt overzicht van de bestaande kennis rondom het thema vmbo en sportdeelname. In later stadium zullen de resultaten van de sandpit op deze pagina geplaatst worden.

Samenwerken voor meer sport en bewegen

De gebruikte methode: sandpit

Een sandpit, is een nieuwe vorm om tot innovatief en interdisciplinair onderzoeksconsortia te komen. In plaats van de gebruikelijke aanpak, waarbij onderzoeksteams zelf voorstellen indienen, vindt er een selectie plaats van betrokken partijen, hier onderzoekers, praktijkprofessionals (met allerlei verschillende achtergronden) en vmbo’ers om gezamenlijk innovatief onderzoek te ontwikkelen. Deelnemers komen meerdere dagen op een mooie locatie bij elkaar en zijn ondergedompeld in een creatief proces, zonder afleiding van alledaags werk. Samen creëren ze voorstellen en consortia die uit zichzelf waarschijnlijk niet waren ontstaan.

Onderzoeker: “Meestal gaat het bij subsidieaanvragen precies andersom. Als onderzoeker van het lectoraat ‘Bewegen In en Om de School’ aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is zij wel gewend om subsidieaanvragen te doen voor onderzoek, maar van een ‘sandpit’ had zij nooit eerder gehoord.”