Rug

Variant 3: Bruggetje maken

Variant 1

Ga op je rug liggen
Houd je rug recht en kijk omhoog
Houd je armen langs je lichaam op de grond
Breng je billen rustig omhoog
Breng vervolgens je billen weer rustig naar de grond
Probeer dit 10 tellen vast te houden

Uitleg

Herhaal dit 8 tot 12 keer

Start met 1 reeks van 8 tot 12 herhalingen en breid dit uit tot 2 of 3 reeksen

Meer uitdaging

Leg je handen op je borst in plaats van langs je lichaam
Gaat dit ook goed, dan kan je proberen op een been te steunen

Rug

Variant 3: Bruggetje maken

Variant 1

Meer uitdaging

Leg je handen op je borst in plaats van langs je lichaam
Gaat dit ook goed, dan kan je proberen op een been te steunen

Start met 1 reeks van 8 tot 12 herhalingen en breid dit uit tot 2 of 3 reeksen

Herhaal dit 8 tot 12 keer

Ga op je rug liggen
Houd je rug recht en kijk omhoog
Houd je armen langs je lichaam op de grond
Breng je billen rustig omhoog
Breng vervolgens je billen weer rustig naar de grond
Probeer dit 10 tellen vast te houden

Uitleg