Dat bewegen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen, daar weet je als professional alles van. Maar hoe werkt dat precies, waar heeft bewegen effect op bij kinderen?

Motorische ontwikkeling

Bewegen heeft een positieve invloed op de motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor goede motorische ontwikkeling wordt al in de eerste zes maanden gelegd. Al op vierjarige leeftijd is een duidelijke relatie te zien tussen motorische vaardigheden en beweeggedrag: kinderen die minder motorisch vaardig zijn, bewegen minder. Bewegen draagt bij aan: ● Fijne motoriek: kleinere bewegingen en handmotoriek zoals schrijven, tekenen of knutselen. ● Grove motoriek: grote bewegingen, zoals rollen, kruipen, lopen, zwaaien en springen. Goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn nodig voor deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én op latere leeftijd. Daarbij toont onderzoek aan dat jonge kinderen met motorische achterstand later in de kindertijd en op volwassen leeftijd minder bewegen en meer kans hebben op overgewicht.

Cognitieve ontwikkeling

Ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt positief beïnvloed door bewegen. Het gaat hierbij om het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis. Denk aan concentratie, (non)verbale communicatie en zintuigelijke ontwikkeling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Bewegen draagt ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenleven met anderen en omgaan met andermans gevoelens. Voorbeelden hiervan zijn het aan regels leren houden, omgaan met conflicten en impulscontrole.


Waarom ben jij de juiste persoon om het thema ‘bewegen voor jonge kinderen’ met ouders te bespreken?

  • Jij hebt veel ervaring op het gebied van gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen
  • Ouders weten dat ze bij jou terecht kunnen voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezonde en veilige ontwikkeling en positief opgroeien