Of je nu werkt met jonge kinderen in de kinderopvang, bij een dansschool of bij een sportvereniging, je weet: ouders betrekken is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Zoek je inspiratie om bewegen bij de allerjongsten via de ouders te stimuleren, dan zit je hier goed! Haal inspiratie uit de initiatieven van de Kleine Beweegsubsidie, bekijk de tips uit de praktijk en lees meer over gedragsverandering.

Inspiratie uit de praktijk van de Kleine Beweegsubsidie

Trots

Ook is de organisaties gevraagd waar ze trots op waren na afloop van het initiatief. Genoemd werd vooral:

 • de positieve reacties van de deelnemers
 • het behaalde resultaat
 • het aanpassingsvermogen tijdens corona
 • de ontstane samenwerking
 • de inhoud van het project

Alle deelnemende organisaties hebben aangegeven in de toekomst door te gaan met beweegstimulering. De meeste organisatie doen dit door project te blijven aanbieden, andere organisaties door aandacht aan het onderwerp te blijven besteden.

Behaalde doelen

Aan de ontvangers van de subsidie is gevraagd in de rapportage aan te geven welke doelen er behaald waren. Het meest werd genoemd:

 • de doelgroep van kinderen en/of ouders beweegt meer of beter
 • plezier bij de doelgroep
 • bewustwording van het belang van bewegen
 • er is een toegankelijke manier bedacht om te bewegen

Zo gaf één van de organisaties aan: “Sommige kindjes hebben dankzij de oefeningen al snel vooruitgang gemaakt in hun motorische ontwikkeling.”

Sectoren

De initiatieven liepen uiteen van activiteiten tot aanschaf of zelfs ontwikkelen van materiaal, of vaak een combinatie daarvan:

Van aanvraag tot realisatie

Begin 2020 was de aanvraagperiode, de realisatie en het opstellen van een rapport moesten per 1 december 2020 gereed zijn. De vele aanvragen zijn beoordeeld, de beste zijn geselecteerd en 25 organisaties hebben hun project tot uitvoering kunnen brengen. Deze deelnemende organisaties kwamen uit verschillende sectoren:

(groot)ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar stimuleren hun kind meer te laten bewegen. Hierbij is sprake van gedragsverandering (zie verdieping op pagina 5), dus er werd gevraagd aandacht te besteden aan minstens één van de volgende aspecten daarvan:

Het doel van de initiatieven:

Van Kleine Beweegagenda naar Kleine Beweegsubsidie

De Kleine Beweegsubisidie is één van de projecten die voortvloeide uit de Kleine Beweegagenda. Deze stimuleringssubsidie gericht op bewegen is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de subsidieregeling konden lokale organisaties met aanbod voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 4 jaar een aanvraag doen voor maximaal € 1.500,-. Zelf moesten de organisaties minstens hetzelfde bedrag bijleggen om daarmee een initiatief, zoals een activiteit of de ontwikkeling van materiaal, tot uitvoer te brengen. Met name organisaties met een innovatief idee werden aangemoedigd een aanvraag te doen.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord opgesteld, met als doel de potentie van sporten en bewegen zo goed mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden. Eén daarvan is ‘Vaardig in Bewegen’, dit deelakkoord richt zich onder meer op het omkeren van de achteruitgang in motorische ontwikkeling bij de jeugd. Eén van de doelstellingen is: “Het vergroten van de kennis over de noodzaak van motorische ontwikkeling voor kinderen tot 6 jaar (...) onder de professionals in de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en de sportsector.” Uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen is de ‘Kleine Beweegagenda' voortgekomen. Dit document is in 2019 opgesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut, samen met vele andere partijen. Het doel van deze Kleine Beweegagenda is het verzamelen en bevorderen van activiteiten rondom beweegstimulering van 0-4 jarigen.

De Kleine Beweegsubsidie

Of je nu werkt met jonge kinderen in de kinderopvang, bij een dansschool of bij een sportvereniging, je weet: ouders betrekken is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Zoek je inspiratie om bewegen bij de allerjongsten via de ouders te stimuleren, dan zit je hier goed! Haal inspiratie uit de initiatieven van de Kleine Beweegsubsidie, bekijk de tips uit de praktijk en lees meer over gedragsverandering.

Inspiratie uit de praktijk van de Kleine Beweegsubsidie

Trots

Ook is de organisaties gevraagd waar ze trots op waren na afloop van het initiatief. Genoemd werd vooral:

 • de positieve reacties van de deelnemers
 • het behaalde resultaat
 • het aanpassingsvermogen tijdens corona
 • de ontstane samenwerking
 • de inhoud van het project

Alle deelnemende organisaties hebben aangegeven in de toekomst door te gaan met beweegstimulering. De meeste organisatie doen dit door project te blijven aanbieden, andere organisaties door aandacht aan het onderwerp te blijven besteden.

Behaalde doelen

Aan de ontvangers van de subsidie is gevraagd in de rapportage aan te geven welke doelen er behaald waren. Het meest werd genoemd:

 • de doelgroep van kinderen en/of ouders beweegt meer of beter
 • plezier bij de doelgroep
 • bewustwording van het belang van bewegen
 • er is een toegankelijke manier bedacht om te bewegen

Zo gaf één van de organisaties aan: “Sommige kindjes hebben dankzij de oefeningen al snel vooruitgang gemaakt in hun motorische ontwikkeling.”

Sectoren

De initiatieven liepen uiteen van activiteiten tot aanschaf of zelfs ontwikkelen van materiaal, of vaak een combinatie daarvan:

Van aanvraag tot realisatie

Begin 2020 was de aanvraagperiode, de realisatie en het opstellen van een rapport moesten per 1 december 2020 gereed zijn. De vele aanvragen zijn beoordeeld, de beste zijn geselecteerd en 25 organisaties hebben hun project tot uitvoering kunnen brengen. Deze deelnemende organisaties kwamen uit verschillende sectoren:

(groot)ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar stimuleren hun kind meer te laten bewegen. Hierbij is sprake van gedragsverandering (zie verdieping op pagina 5), dus er werd gevraagd aandacht te besteden aan minstens één van de volgende aspecten daarvan:

Het doel van de initiatieven:

Van Kleine Beweegagenda naar Kleine Beweegsubsidie

De Kleine Beweegsubisidie is één van de projecten die voortvloeide uit de Kleine Beweegagenda. Deze stimuleringssubsidie gericht op bewegen is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de subsidieregeling konden lokale organisaties met aanbod voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 4 jaar een aanvraag doen voor maximaal € 1.500,-. Zelf moesten de organisaties minstens hetzelfde bedrag bijleggen om daarmee een initiatief, zoals een activiteit of de ontwikkeling van materiaal, tot uitvoer te brengen. Met name organisaties met een innovatief idee werden aangemoedigd een aanvraag te doen.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord opgesteld, met als doel de potentie van sporten en bewegen zo goed mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden. Eén daarvan is ‘Vaardig in Bewegen’, dit deelakkoord richt zich onder meer op het omkeren van de achteruitgang in motorische ontwikkeling bij de jeugd. Eén van de doelstellingen is: “Het vergroten van de kennis over de noodzaak van motorische ontwikkeling voor kinderen tot 6 jaar (...) onder de professionals in de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en de sportsector.” Uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen is de ‘Kleine Beweegagenda' voortgekomen. Dit document is in 2019 opgesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut, samen met vele andere partijen. Het doel van deze Kleine Beweegagenda is het verzamelen en bevorderen van activiteiten rondom beweegstimulering van 0-4 jarigen.

De Kleine Beweegsubsidie