gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Workshops bewegen

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Workshops bewegen

activiteit

fysiotherapie

kinderen van 0 tot 24 maanden en hun (groot)ouders en verzorgers

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders hun kind van jongs af aan stimuleren om te bewegen. Daarom willen we ouders inzicht geven in de motorische ontwikkeling van hun kind en hen bewust maken van het nut van bewegen daarbij.

Steeds met een beetje theorie, ouders konden vragen stellen en we oefenden bijvoorbeeld een parcours. Wij deden de oefeningen voor en vervolgens gingen ouders zelf aan de slag. Door het zelf te doen, weten ze ook thuis nog hoe het moet.

We geven beweegworkshops voor kinderen van 0 tot 24 maanden. Wij zien dat ouders vaak weinig weten over de motorische ontwikkeling van hun kind. Door uit te leggen wat het is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is, motiveren we ouders spelenderwijs meer te variëren bij bewegen met hun kind.

Elke week hadden we een thema, zoals grove motoriek, hoe stimuleer je je kind spelenderwijs naar de volgende stap in de ontwikkeling en hoe pas je dit thuis toe. Maar ook fijne motoriek, masseren van je kind en één op één aandacht. 

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Ouders hebben mogen ervaren dat spelen met je kind erg leuk is! Voor zowel ouder als kind.”

Successen:

  • Ouders vonden het fijn om praktisch aan de slag te gaan, zo konden ze meteen iets vragen, als iets onduidelijk was. Daarnaast was het ook echte quality time met hun kind.
  • Ze hebben de oefeningen thuis spelenderwijs gedaan. Sommige kinderen boekten door de oefeningen snel vooruitgang in hun motorische ontwikkeling. Ook omdat ouders nu wisten hoe ze dit konden aansporen.
pijl_rood.png
Tips
  • De activiteit werd uitgevoerd door twee afgestudeerde kinderfysiotherapeuten. Ook werken we nauw samen met het consultatiebureau en huisartsen, die naar ons verwijzen.
  • Ouders vonden het fijn om ook theorie te krijgen over de motorische ontwikkeling van een kind. Ze kregen de belangrijkste punten op papier mee naar huis.
  • Je kunt ouders blijven motiveren door bijvoorbeeld wekelijks een oefening of tip te mailen.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)

Workshops bewegen

Workshops bewegen

activiteit

fysiotherapie

kinderen van 0 tot 24 maanden en hun (groot)ouders en verzorgers

Doel:

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders hun kind van jongs af aan stimuleren om te bewegen. Daarom willen we ouders inzicht geven in de motorische ontwikkeling van hun kind en hen bewust maken van het nut van bewegen daarbij.

Wat is het:

We geven beweegworkshops voor kinderen van 0 tot 24 maanden. Wij zien dat ouders vaak weinig weten over de motorische ontwikkeling van hun kind. Door uit te leggen wat het is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is, motiveren we ouders spelenderwijs meer te variëren bij bewegen met hun kind.

Elke week hadden we een thema, zoals grove motoriek, hoe stimuleer je je kind spelenderwijs naar de volgende stap in de ontwikkeling en hoe pas je dit thuis toe. Maar ook fijne motoriek, masseren van je kind en één op één aandacht. 

Steeds met een beetje theorie, ouders konden vragen stellen en we oefenden bijvoorbeeld een parcours. Wij deden de oefeningen voor en vervolgens gingen ouders zelf aan de slag. Door het zelf te doen, weten ze ook thuis nog hoe het moet.

Successen:

  • Ouders vonden het fijn om praktisch aan de slag te gaan, zo konden ze meteen iets vragen, als iets onduidelijk was. Daarnaast was het ook echte quality time met hun kind.
  • Ze hebben de oefeningen thuis spelenderwijs gedaan. Sommige kinderen boekten door de oefeningen snel vooruitgang in hun motorische ontwikkeling. Ook omdat ouders nu wisten hoe ze dit konden aansporen.
gradient_balk.png

“Ouders hebben mogen ervaren dat spelen met je kind erg leuk is! Voor zowel ouder als kind.”

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
pijl_rood.png
Tips
  • De activiteit werd uitgevoerd door twee afgestudeerde kinderfysiotherapeuten. Ook werken we nauw samen met het consultatiebureau en huisartsen, die naar ons verwijzen.
  • Ouders vonden het fijn om ook theorie te krijgen over de motorische ontwikkeling van een kind. Ze kregen de belangrijkste punten op papier mee naar huis.
  • Je kunt ouders blijven motiveren door bijvoorbeeld wekelijks een oefening of tip te mailen.