gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Workshop met beweegtasje

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Workshop met beweegtasje

activiteit en materiaal

kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen de ouders van onze opvang stimuleren meer te bewegen met hun kind.

Na afloop krijgen ouders een beweegtasje, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook neemt de coach na 6 weken contact op met de ouders om te kijken hoe het thuis gaat. Als de ouders hulp nodig hebben, kan zij meedenken en actie ondernemen.

We organiseren een workshop voor ouders over bewegen met jonge kinderen. We maakten een filmpje met een docent baby yoga en met een kinderfysiotherapeut over het belang van bewegen. Dat filmpje konden de ouders vooraf bekijken.

Tijdens de workshop vertelt de buurtsportcoach (die ook coach Gezonde Kinderopvang is) over het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen. Daarna gaat ze in gesprek met ouders over hoe en wanneer zij kunnen bewegen met hun kind en wat ze daarbij nodig hebben. Dat doet ze door beweegspelletjes te spelen, materiaal neer te leggen en te laten zien hoe je als ouder actief mee kunt spelen. Ook vertellen we over het lokale aanbod zoals guppiesport, ouder- en kindgym en dansles.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Maak aan ouders het waarom van bewegen met hun kind duidelijk. En maak ze mede eigenaar van het hoe. Laat de ouders meedenken over wat ze kunnen doen met hun kind.”

Successen:

 • Een aantal ouders heeft interesse om sportles te gaan volgen bij een lokale aanbieder voor peutersport.
 • Veel ouders hebben laten weten dat ze thuis aan de slag zijn gegaan met de inhoud van het beweegtasje.
 • Ook zijn ouders blij dat ze na een paar weken nog even een telefoontje te krijgen, zodat ze herinnerd worden aan het bewegen.
pijl_rood.png
Tips
 • We brachten flyers naar onder andere supermarkten, het zwembad, huisartsenpraktijk, verloskundigenpraktijk. Er kwamen vooral veel aanmeldingen na een artikel in de stadskrant.
 • Plan ruim van tevoren, want het kost tijd om de inhoud van de workshop vorm te geven en de inhoud van de tasjes te bedenken en bestellen.
 • De ouders mochten ook kennissen en vrienden meenemen voor een groter bereik.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)

Workshop met beweegtasje

Workshop met beweegtasje

activiteit en materiaal

kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

We organiseren een workshop voor ouders over bewegen met jonge kinderen. We maakten een filmpje met een docent baby yoga en met een kinderfysiotherapeut over het belang van bewegen. Dat filmpje konden de ouders vooraf bekijken.

Tijdens de workshop vertelt de buurtsportcoach (die ook coach Gezonde Kinderopvang is) over het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen. Daarna gaat ze in gesprek met ouders over hoe en wanneer zij kunnen bewegen met hun kind en wat ze daarbij nodig hebben. Dat doet ze door beweegspelletjes te spelen, materiaal neer te leggen en te laten zien hoe je als ouder actief mee kunt spelen. Ook vertellen we over het lokale aanbod zoals guppiesport, ouder- en kindgym en dansles.

Doel:

We willen de ouders van onze opvang stimuleren meer te bewegen met hun kind.

Wat is het:

Na afloop krijgen ouders een beweegtasje, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook neemt de coach na 6 weken contact op met de ouders om te kijken hoe het thuis gaat. Als de ouders hulp nodig hebben, kan zij meedenken en actie ondernemen.

Successen:

 • Een aantal ouders heeft interesse om sportles te gaan volgen bij een lokale aanbieder voor peutersport.
 • Veel ouders hebben laten weten dat ze thuis aan de slag zijn gegaan met de inhoud van het beweegtasje.
 • Ook zijn ouders blij dat ze na een paar weken nog even een telefoontje te krijgen, zodat ze herinnerd worden aan het bewegen.
gradient_balk.png

“Maak aan ouders het waarom van bewegen met hun kind duidelijk. En maak ze mede eigenaar van het hoe. Laat de ouders meedenken over wat ze kunnen doen met hun kind.”

pijl_rood.png
Tips
 • We brachten flyers naar onder andere supermarkten, het zwembad, huisartsenpraktijk, verloskundigenpraktijk. Er kwamen vooral veel aanmeldingen na een artikel in de stadskrant.
 • Plan ruim van tevoren, want het kost tijd om de inhoud van de workshop vorm te geven en de inhoud van de tasjes te bedenken en bestellen.
 • De ouders mochten ook kennissen en vrienden meenemen voor een groter bereik.