gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Sportinstuif

Naam project:

Sportinstuif

activiteiten

buurt

kinderen van 1 tot 4 jaar

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png
01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

We willen in onze gemeente extra beweegmomenten organiseren voor de allerkleinsten. Hierbij zetten we in op structureel deelnemen aan sport en bewegen bij lokale verenigingen en partners.

In de herfstvakantie hebben we Sportinstuiven georganiseerd voor ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar. Hiermee laten we zowel ouders als kinderen het plezier van sporten en bewegen ervaren. We hebben kennisopdrachtjes afgewisseld met motorische opdrachtjes, met verschillend materiaal.

Ook hebben we samen met de JOGG regisseur aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. We maakten bijvoorbeeld gezonde smoothies. 

En er waren tijdens het evenement experts aanwezig die persoonlijk in gesprek gingen met ouders over drempels voor bewegen, motivatie en leefstijl.

We hebben de ouders gemotiveerd zich aan te melden voor JouwSportPas, waarmee kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Het is onze drijfveer om álle inwoners te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Dat begint met de allerkleinsten én hun ouders.”

Successen:

Het meest trots zijn we op dat de kinderen zich uitstekend vermaakt hebben, er een goede opkomst was en ouders aangegeven hebben graag nog eens terug te komen bij een volgende activiteit.

video.png
Bekijk de video
pijl_rood.png
Tips
  • Afhankelijk van de beweegspellen die je aanbiedt, verdeeld in leeftijdscategorieën, is het handig dat kinderen al wel een beetje zelfstandig kunnen bewegen.
  • Onze medewerkers zijn vooraf regelmatig op scholen en schoolpleinen geweest om deelnemers te werven.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy1)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy2)

Sportinstuif

Sportinstuif

activiteiten

buurt

kinderen van 1 tot 4 jaar

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

We willen in onze gemeente extra beweegmomenten organiseren voor de allerkleinsten. Hierbij zetten we in op structureel deelnemen aan sport en bewegen bij lokale verenigingen en partners.

Doel:

Wat is het:

En er waren tijdens het evenement experts aanwezig die persoonlijk in gesprek gingen met ouders over drempels voor bewegen, motivatie en leefstijl.

We hebben de ouders gemotiveerd zich aan te melden voor JouwSportPas, waarmee kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.

In de herfstvakantie hebben we Sportinstuiven georganiseerd voor ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar. Hiermee laten we zowel ouders als kinderen het plezier van sporten en bewegen ervaren. We hebben kennisopdrachtjes afgewisseld met motorische opdrachtjes, met verschillend materiaal.

Ook hebben we samen met de JOGG regisseur aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. We maakten bijvoorbeeld gezonde smoothies. 

Successen:

Het meest trots zijn we op dat de kinderen zich uitstekend vermaakt hebben, er een goede opkomst was en ouders aangegeven hebben graag nog eens terug te komen bij een volgende activiteit.

gradient_balk.png

“Het is onze drijfveer om álle inwoners te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Dat begint met de allerkleinsten én hun ouders.”

video.png
Bekijk de video
pijl_rood.png
Tips
  • Afhankelijk van de beweegspellen die je aanbiedt, verdeeld in leeftijdscategorieën, is het handig dat kinderen al wel een beetje zelfstandig kunnen bewegen.
  • Onze medewerkers zijn vooraf regelmatig op scholen en schoolpleinen geweest om deelnemers te werven.