gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Sportbieb Mini peuterinloop

Naam project:

Sportbieb Mini peuterinloop

activiteiten

buurt

opvoeders van peuters

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png
01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Omdat we de trend van beweegarmoede willen keren, willen we opvoeders van peuters meer bewust maken van het belang van sport, spel en beweging. En we willen hen motiveren en begeleiden om ook echt met hun peuter te bewegen.

Uit een enquête bleek dat inwoners van onze wijk een laagdrempelige activiteit voor peuters misten. Dat was het begin van de Sportbieb Mini peuterinloop.

De gratis inloop wordt georganiseerd bij de sportbieb in onze lokale speeltuin, op een vast moment in de week. Ouders zijn welkom om leuke activiteiten te komen doen met hun kind, begeleid door vrijwilligers uit de buurt. De kinderen kunnen ook spelen met leeftijdgenoten en er is sport- en spelmateriaal dat past bij hun ontwikkeling. We besteden aandacht aan de motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast kunnen ouders elkaar leren kennen en met elkaar praten over opvoeden en opgroeien. Ook krijgen opvoeders leuke (thuis)opdrachten mee.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Als buurtsportcoach ben ik het meest trots op de betrokken vrijwilligers. Zij hebben keihard gewerkt om de activiteit op te zetten en te promoten, en draaien de activiteit inmiddels zelfstandig.”

pijl_rood.png
Tips
 • De activiteit is een initiatief van drie organisaties. Betrokkenen zijn buurtsportcoaches, jeugdmaatschappelijk werkers, samenlevingscoaches en stagiaires.
 • Vrijwilligers uit de buurt spelen een grote rol. Zij promoten de activiteiten – één van hen heeft zelfs een website gemaakt waarop je je kunt inschrijven. De vrijwilligers begeleiden de activiteiten, ondersteund door een professional.
 • Door buurtbewoners actief te betrekken,  krijgen zij de kans hun ideeën en behoeften uit te spreken en werkelijkheid te maken.

Successen:

 • Het is super mooi dat er dankzij de vele vrijwilligers zoveel enthousiasme in de wijk is. En dat wij daar als organisatie van kunnen meegenieten.
 • Na drie weken moesten we al gaan werken met een wachtlijst.
 • De samenwerking tussen de betrokken organisaties is verbeterd dankzij deze activiteit. Dit verbindt ons nog meer en we weten elkaar nu beter te vinden voor andere initiatieven.
video.png
Bekijk de video
gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Sportbieb Mini peuterinloop

illustratie_materiaal.png

Naam project:

Sportbieb Mini peuterinloop

Type:

activiteiten

Setting:

buurt

Doelgroep:

opvoeders van peuters

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
gradient_balk.png

“Als buurtsportcoach ben ik het meest trots op de betrokken vrijwilligers. Zij hebben keihard gewerkt om de activiteit op te zetten en te promoten, en draaien de activiteit inmiddels zelfstandig.”

Doel:

Omdat we de trend van beweegarmoede willen keren, willen we opvoeders van peuters meer bewust maken van het belang van sport, spel en beweging. En we willen hen motiveren en begeleiden om ook echt met hun peuter te bewegen.

Wat is het:

Uit een enquête bleek dat inwoners van onze wijk een laagdrempelige activiteit voor peuters misten. Dat was het begin van de Sportbieb Mini peuterinloop.

De gratis inloop wordt georganiseerd bij de sportbieb in onze lokale speeltuin, op een vast moment in de week. Ouders zijn welkom om leuke activiteiten te komen doen met hun kind, begeleid door vrijwilligers uit de buurt. De kinderen kunnen ook spelen met leeftijdgenoten en er is sport- en spelmateriaal dat past bij hun ontwikkeling. We besteden aandacht aan de motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast kunnen ouders elkaar leren kennen en met elkaar praten over opvoeden en opgroeien. Ook krijgen opvoeders leuke (thuis)opdrachten mee.

pijl_rood.png
Tips

Successen:

 • Het is super mooi dat er dankzij de vele vrijwilligers zoveel enthousiasme in de wijk is. En dat wij daar als organisatie van kunnen meegenieten.
 • Na drie weken moesten we al gaan werken met een wachtlijst.
 • De samenwerking tussen de betrokken organisaties is verbeterd dankzij deze activiteit. Dit verbindt ons nog meer en we weten elkaar nu beter te vinden voor andere initiatieven.
 • De activiteit is een initiatief van drie organisaties. Betrokkenen zijn buurtsportcoaches, jeugdmaatschappelijk werkers, samenlevingscoaches en stagiaires.
 • Vrijwilligers uit de buurt spelen een grote rol. Zij promoten de activiteiten – één van hen heeft zelfs een website gemaakt waarop je je kunt inschrijven. De vrijwilligers begeleiden de activiteiten, ondersteund door een professional.
 • Door buurtbewoners actief te betrekken,  krijgen zij de kans hun ideeën en behoeften uit te spreken en werkelijkheid te maken.
video.png
Bekijk de video