gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Peuter.fit

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Peuter.fit

activiteit

buurt, kinderopvang

kinderen tussen de 2 en 4 jaar en hun ouders uit een achterstandswijk

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen structureel beweegaanbod organiseren voor de leeftijd van 2 tot 4 in een achterstandswijk. Zodat ouders samen met hun kind meer gaan bewegen.

Met peuter.fit laten we ouders zien dat bewegen niet alleen gezond is, maar ook zorgt voor meer zelfvertrouwen wat goed is voor de hele ontwikkeling van hun kind. We hopen dat ouders in de les zien wat hun kind allemaal kan en daardoor vaker naar openbare speelplekken gaan. We geven ook beweegkaarten mee voor thuis om ouders te motiveren.

Peuter.fit is een ouder-kind gymgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders. We richten ons op kinderen uit achterstandswijken, waar veel overgewicht voorkomt.

De les wordt eerst gegeven door de sportconsulent. Maar op termijn nemen enthousiaste wijkbewoners dit over. We hebben al een wijkbewoner gevonden uit Syrië, die daar een opleiding heeft gevolgd tot gymdocent. Hij helpt nu al mee tijdens de activiteit. De wijkbewoners krijgen hiervoor ook een gedegen interne opleiding bij de gymvereniging.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Ook de pedagogisch medewerkers uit de wijken zijn super enthousiast en adviseren ouders om deel te nemen aan Peuter.fit. Vooral als ze zien dat het nodig is voor de motorische ontwikkeling van een kind.”

Successen:

  • De plaatselijke kinderfysiotherapeut is heel enthousiast over de activiteit en kan patiënten adviseren om deel te nemen aan deze activiteit. Dat geldt ook voor het gemeentelijk zwembad.
  • Ouders zijn gemotiveerd om mee te doen. De bewustwording is daardoor ingezet.
pijl_rood.png
Tip

Ouder-kind gym is de ideale activiteit om ouders laagdrempelig mee te nemen in een gezonde leefstijl. Als je eenmaal het vertrouwen hebt gewonnen, kun je bijvoorbeeld ook een keer algemene voorlichting geven over gezonde voeding.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)

Peuter.fit

Peuter.fit

activiteit

buurt, kinderopvang

kinderen tussen de 2 en 4 jaar en hun ouders uit een achterstandswijk

Doel:

We willen structureel beweegaanbod organiseren voor de leeftijd van 2 tot 4 in een achterstandswijk. Zodat ouders samen met hun kind meer gaan bewegen.

Wat is het:

Peuter.fit is een ouder-kind gymgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders. We richten ons op kinderen uit achterstandswijken, waar veel overgewicht voorkomt.

De les wordt eerst gegeven door de sportconsulent. Maar op termijn nemen enthousiaste wijkbewoners dit over. We hebben al een wijkbewoner gevonden uit Syrië, die daar een opleiding heeft gevolgd tot gymdocent. Hij helpt nu al mee tijdens de activiteit. De wijkbewoners krijgen hiervoor ook een gedegen interne opleiding bij de gymvereniging.

Met peuter.fit laten we ouders zien dat bewegen niet alleen gezond is, maar ook zorgt voor meer zelfvertrouwen wat goed is voor de hele ontwikkeling van hun kind. We hopen dat ouders in de les zien wat hun kind allemaal kan en daardoor vaker naar openbare speelplekken gaan. We geven ook beweegkaarten mee voor thuis om ouders te motiveren.

Successen:

  • De plaatselijke kinderfysiotherapeut is heel enthousiast over de activiteit en kan patiënten adviseren om deel te nemen aan deze activiteit. Dat geldt ook voor het gemeentelijk zwembad.
  • Ouders zijn gemotiveerd om mee te doen. De bewustwording is daardoor ingezet.
gradient_balk.png

“Ook de pedagogisch medewerkers uit de wijken zijn super enthousiast en adviseren ouders om deel te nemen aan Peuter.fit. Vooral als ze zien dat het nodig is voor de motorische ontwikkeling van een kind.”

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
pijl_rood.png
Tip

Ouder-kind gym is de ideale activiteit om ouders laagdrempelig mee te nemen in een gezonde leefstijl. Als je eenmaal het vertrouwen hebt gewonnen, kun je bijvoorbeeld ook een keer algemene voorlichting geven over gezonde voeding.