gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Instuif voor peuters en kleuters

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Instuif voor peuters en kleuters

activiteit

buurt

kinderen van 1,5 tot 4 jaar

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen jonge kinderen vanaf kleins af in aanraking brengen met sport. Ouders willen we er bewust van maken dat bewegen een positief effect heeft op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van hun kind.

Hoe stimuleer ik de motoriek? De fysiotherapeut heeft ouders hierover verteld. Dat inzicht inspireerde ouders om thuis nog eens een spel uit het safaripark te doen.

De fysiotherapeut had ook een adviserende rol. Als ouders merken dat hun kind het parcours te moeilijk vond, kon deze meteen meekijken naar de motorische ontwikkeling en advies geven.

Iedere schoolvakantie organiseren wij al een instuif voor basisschoolkinderen. We zagen dat ouders ook jongere broertjes en zusjes meenamen. Daarom hebben we ons aanbod aangevuld met een instuif voor peuters en kleuters.

We werkten samen met een kinderfysiotherapeut die een heus safaripark in elkaar heeft gezet, met alle spelletjes in een dierenthema. De kinderen werden uitgedaagd in hun grof motorische vaardigheden, zoals staan op 1 been, hinkelen en springen. Maar ook in balvaardigheden en vaardigheden als klimmen en (kop)rollen.

Ouders en kinderen doorlopen het parcours samen. Zo ervaren ouders meteen hoe de ontwikkeling van hun kind ervoor staat. We willen inspelen op de bewustwording door de ouders zich te laten afvragen: Wat ‘hoort’ mijn kind in een bepaalde leeftijd al te kunnen?

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Ouders kregen nuttige inzichten over hun eigen kinderen. Waar ouders zich bijvoorbeeld minder bewust van waren, was het gebruik van links en rechts tijdens het traplopen.”

Successen:

  • Ouders waren erg enthousiast en zagen de instuif als een sportief uitje.
  • Sommige ouders stonden na het safaripark erg open voor advies. Ze stelden vragen over wat ze konden doen om vaardigheden thuis extra te oefenen.
pijl_rood.png
Tip
  • Bedenk voor elke instuif een ander thema, om het afwisselend te houden voor kinderen.
  • Of vraag steeds een andere lokale sportaanbieder om een clinic te organiseren voor peuters.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)

Instuif voor peuters en kleuters

Instuif voor peuters en kleuters

activiteit

buurt

kinderen van 1,5 tot 4 jaar

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Doel:

We willen jonge kinderen vanaf kleins af in aanraking brengen met sport. Ouders willen we er bewust van maken dat bewegen een positief effect heeft op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van hun kind.

Wat is het:

Iedere schoolvakantie organiseren wij al een instuif voor basisschoolkinderen. We zagen dat ouders ook jongere broertjes en zusjes meenamen. Daarom hebben we ons aanbod aangevuld met een instuif voor peuters en kleuters.

We werkten samen met een kinderfysiotherapeut die een heus safaripark in elkaar heeft gezet, met alle spelletjes in een dierenthema. De kinderen werden uitgedaagd in hun grof motorische vaardigheden, zoals staan op 1 been, hinkelen en springen. Maar ook in balvaardigheden en vaardigheden als klimmen en (kop)rollen.

Ouders en kinderen doorlopen het parcours samen. Zo ervaren ouders meteen hoe de ontwikkeling van hun kind ervoor staat. We willen inspelen op de bewustwording door de ouders zich te laten afvragen: Wat ‘hoort’ mijn kind in een bepaalde leeftijd al te kunnen?

Hoe stimuleer ik de motoriek? De fysiotherapeut heeft ouders hierover verteld. Dat inzicht inspireerde ouders om thuis nog eens een spel uit het safaripark te doen.

De fysiotherapeut had ook een adviserende rol. Als ouders merken dat hun kind het parcours te moeilijk vond, kon deze meteen meekijken naar de motorische ontwikkeling en advies geven.

Successen:

  • Ouders waren erg enthousiast en zagen de instuif als een sportief uitje.
  • Sommige ouders stonden na het safaripark erg open voor advies. Ze stelden vragen over wat ze konden doen om vaardigheden thuis extra te oefenen.
gradient_balk.png

“Ouders kregen nuttige inzichten over hun eigen kinderen. Waar ouders zich bijvoorbeeld minder bewust van waren, was het gebruik van links en rechts tijdens het traplopen.”

pijl_rood.png
Tip
  • Bedenk voor elke instuif een ander thema, om het afwisselend te houden voor kinderen.
  • Of vraag steeds een andere lokale sportaanbieder om een clinic te organiseren voor peuters.