gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Beweegmap

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Beweegmap

activiteit en materiaal

kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar        

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

Wij willen als kleinschalige groene en gezonde kinderopvang elke dag meer en bewuster werken aan bewegen en een gezonde leefstijl voor onze kinderen van 0 tot 4 jaar.

Elke dag bewegen we met elke leeftijdsgroep minstens een uur, gestructureerd en onder begeleiding. De spelbegeleider zet alles klaar. Elk soort activiteit heeft een kleur. Zo staat blauw voor 'samenspelen' en rood voor 'wachten op je beurt'. In totaal zijn er 7 kleuren, met ook 'vrij spel' of een 'nu even niet' momentje. We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van elk kind. Elk kind krijgt een oorkonde met 5 ontwikkelingssprongen per leeftijdsjaar.

Ook stimuleren we ouders om thuis meer te bewegen met hun kind. Dat is goed voor de motorische ontwikkeling, maar ook voor een gezond gewicht en minder stress. 

Ouders krijgen Beweegfilmpjes en voeren deze enthousiast thuis uit. Eventueel met broertjes en zusjes, opa’s en oma's. Spontane filmpjes hiervan worden met ons gedeeld. We hebben ouders ook geattendeerd op de regionale sportverenigingen en speelplekken.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“De filmpjes van de kindjes die thuis gingen bewegen laten ons telkens weer zien hoe leuk het is om in de kinderopvang te werken. Iedere dag anders, iedere dag puur natuur.”

Successen:

  • Door de Beweegfilmpjes bewegen en spelen ouders thuis bewuster met hun kind. Door het samen te doen, genieten ze meer van én met elkaar.
  • We zien vooral dat ouders nu meer naar het bos gaan of de speeltuin in de buurt. En we zien dat ouders hun kind meer zelf laten doen (aankleden, jas aan, zelf lopen).
video.png
Bekijk de video
pijl_rood.png
Tips
  • We hebben alle teamleden, inclusief de directie, extra geschoold over bewegen en motorische doelen voor deze jonge kinderen.
  • Iedere dag kunnen we (gezamenlijk) evalueren met de beweegcoach of pedagogische coach.
  • De beweeglessen maken we digitaal en bewaren we in de Beweegmap. Deze map vullen we steeds aan, met daarbij ook aandacht voor kinderen met motorische achterstand of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)
01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Beweegmap

Beweegmap

activiteit en materiaal

kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar        

Ouders krijgen Beweegfilmpjes en voeren deze enthousiast thuis uit. Eventueel met broertjes en zusjes, opa’s en oma's. Spontane filmpjes hiervan worden met ons gedeeld. We hebben ouders ook geattendeerd op de regionale sportverenigingen en speelplekken.

Elke dag bewegen we met elke leeftijdsgroep minstens een uur, gestructureerd en onder begeleiding. De spelbegeleider zet alles klaar. Elk soort activiteit heeft een kleur. Zo staat blauw voor 'samenspelen' en rood voor 'wachten op je beurt'. In totaal zijn er 7 kleuren, met ook 'vrij spel' of een 'nu even niet' momentje. We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van elk kind. Elk kind krijgt een oorkonde met 5 ontwikkelingssprongen per leeftijdsjaar.

Ook stimuleren we ouders om thuis meer te bewegen met hun kind. Dat is goed voor de motorische ontwikkeling, maar ook voor een gezond gewicht en minder stress. 

Wat is het:

Doel:

Wij willen als kleinschalige groene en gezonde kinderopvang elke dag meer en bewuster werken aan bewegen en een gezonde leefstijl voor onze kinderen van 0 tot 4 jaar.

gradient_balk.png

“De filmpjes van de kindjes die thuis gingen bewegen laten ons telkens weer zien hoe leuk het is om in de kinderopvang te werken. Iedere dag anders, iedere dag puur natuur.”

Successen:

  • Door de Beweegfilmpjes bewegen en spelen ouders thuis bewuster met hun kind. Door het samen te doen, genieten ze meer van én met elkaar.
  • We zien vooral dat ouders nu meer naar het bos gaan of de speeltuin in de buurt. En we zien dat ouders hun kind meer zelf laten doen (aankleden, jas aan, zelf lopen).
video.png
Bekijk de video
pijl_rood.png
Tips
  • We hebben alle teamleden, inclusief de directie, extra geschoold over bewegen en motorische doelen voor deze jonge kinderen.
  • Iedere dag kunnen we (gezamenlijk) evalueren met de beweegcoach of pedagogische coach.
  • De beweeglessen maken we digitaal en bewaren we in de Beweegmap. Deze map vullen we steeds aan, met daarbij ook aandacht voor kinderen met motorische achterstand of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.