Voor promotie hebben we de contacten uit onze praktijk benut. Ook hebben we ouders geworven via de peutergym.

Tip

“Omdat het een speels en herkenbaar product is, is het voor ouders en kinderen laagdrempelig om mee te doen en vol te houden. Zo wordt Beweegmanieren een vast onderdeel van de dag.”

Wat is het:

  • De kinderen vinden het leuk om de dieren na te doen en zo het rad vol te maken. Ze verzinnen er spelenderwijs van alles omheen. Zoals een dier kiezen en nadoen als ze naar bed gaan. “Goed dat er een luiaard bij zit, om ook rust te benadrukken.”
  • De ouders zijn zich meer bewust van hoeveel hun kind beweegt. En ze zien welke bewegingen nog lastig zijn. Daardoor gaan ze vaker samen oefenen.
  • Samen bewegen versterkt ook de band tussen ouder en kind.
  • Corona was natuurlijk een uitdaging voor ouders met thuiswerken en thuisonderwijs. Maar het bleek juist ook voor ouders goed om even een beweegbreak te nemen, samen met hun kind. En kinderen konden zo hun energie goed kwijt.

Successen:

Doel:

Beweegmanieren is een pakket met beweegoefeningen voor kinderen en ouders thuis. Het bestaat uit een beweegrad met dierenplaatjes. De kinderen doen een dier na en mogen daarna het plaatje op het beweegrad plakken. Denk aan oefeningen als op één been staan als een flamingo, of springen als een kikker. Het doel is elke dag proberen het rad vol te krijgen.

In het pakket zit ook Beweegmemory. Dat zijn dezelfde dieren als op het beweegrad, geplakt op een vilten rondje. Als kinderen een ‘setje’ hebben gevonden, doen ze eerst de beweging na en daarna krijgen ze het setje.

We willen ouders ervan bewust maken hoeveel hun kind beweegt op een dag. En wat hun kind al wel of nog niet kan. Zo kunnen ouders thuis wat extra aandacht geven aan bewegingen die nog lastig zijn. Kinderen willen we zo spelenderwijs helpen bij hun de motorische ontwikkeling.

Doelgroep:

Setting:

Type:

kinderen van 2 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

oefentherapie

materiaal

Beweegmanieren

Naam project:

Beweegmanieren

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Voor promotie hebben we de contacten uit onze praktijk benut. Ook hebben we ouders geworven via de peutergym.

Tip
  • De kinderen vinden het leuk om de dieren na te doen en zo het rad vol te maken. Ze verzinnen er spelenderwijs van alles omheen. Zoals een dier kiezen en nadoen als ze naar bed gaan. “Goed dat er een luiaard bij zit, om ook rust te benadrukken.”
  • De ouders zijn zich meer bewust van hoeveel hun kind beweegt. En ze zien welke bewegingen nog lastig zijn. Daardoor gaan ze vaker samen oefenen.
  • Samen bewegen versterkt ook de band tussen ouder en kind.
  • Corona was natuurlijk een uitdaging voor ouders met thuiswerken en thuisonderwijs. Maar het bleek juist ook voor ouders goed om even een beweegbreak te nemen, samen met hun kind. En kinderen konden zo hun energie goed kwijt.

Successen:

Wat is het:

Beweegmanieren is een pakket met beweegoefeningen voor kinderen en ouders thuis. Het bestaat uit een beweegrad met dierenplaatjes. De kinderen doen een dier na en mogen daarna het plaatje op het beweegrad plakken. Denk aan oefeningen als op één been staan als een flamingo, of springen als een kikker. Het doel is elke dag proberen het rad vol te krijgen.

In het pakket zit ook Beweegmemory. Dat zijn dezelfde dieren als op het beweegrad, geplakt op een vilten rondje. Als kinderen een ‘setje’ hebben gevonden, doen ze eerst de beweging na en daarna krijgen ze het setje.

Doel:

We willen ouders ervan bewust maken hoeveel hun kind beweegt op een dag. En wat hun kind al wel of nog niet kan. Zo kunnen ouders thuis wat extra aandacht geven aan bewegingen die nog lastig zijn. Kinderen willen we zo spelenderwijs helpen bij hun de motorische ontwikkeling.

Doelgroep:

kinderen van 2 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

Beweegmanieren

Naam project:

Setting:

oefentherapie

Type:

materiaal

“Omdat het een speels en herkenbaar product is, is het voor ouders en kinderen laagdrempelig om mee te doen en vol te houden. Zo wordt Beweegmanieren een vast onderdeel van de dag.”

Beweegmanieren

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven