gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Beweeg- en speelkaart

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Beweeg- en speelkaart

materiaal

sportvereniging, buurt, kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen ouders van jonge kinderen meer betrekken bij ons SuperFIT programma, waarin we werken aan gezonde eet- en beweeggewoonten van jonge kinderen.

Ouders ontdekken zo wat er mogelijk is voor hun kind en wat ze zelf kunnen ondernemen.

Met SuperFIT stimuleren we gezonde beweeg- en eetgewoonten bij jonge kinderen. Dat doen wij zelf op de kinderopvang, maar we willen ouders stimuleren hier thuis ook aan bij te dragen.

Om ouders te stimuleren meer te bewegen met hun kinderen, hebben we de Beweeg- en speelkaart ontwikkeld. Op deze vrolijke plattegrond zie je precies waar kinderen van 0 tot 4 jaar in onze gemeente kunnen bewegen en spelen. Op deze kaart staan beweegaanbieders die bijvoorbeeld peutersportaanbod hebben, maar ook buurtspeeltuintjes en betaalde speeltuinen. 

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“We hebben onze beweegaanbieders letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Nu kunnen ouders hen veel makkelijker vinden.”

Successen:

  • Ouders hoeven niet meer zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden voor hun kind. Omdat de beweegkaart het aanbod zichtbaar maakt, is de drempel tot bewegen lager geworden.
  • De promotievideo’s hadden de nadruk  op het plezier van samen met je kind bewegen. Dit zorgde ervoor dat  ouders nog meer motivatie kregen om de Beweeg- en speelkaart echt te gebruiken en de speeltuintjes op te zoeken.
pijl_rood.png
Tips
  • We hebben de Beweeg- en speelkaart online gelanceerd door een Uk en Puk-video te maken en te laten zien op de  kinderopvanglocaties. Via het ouderportaal, Facebook en de website van de Sportservice hebben we ook veel ouders bereikt.
  • De Beweegkaart hebben we verspreid in de gehele gemeente. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, kinderopvanglocaties en consultatiebureaus.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy2)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy3)

Beweeg- en speelkaart

Beweeg- en speelkaart

materiaal

sportvereniging, buurt, kinderopvang

kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders en verzorgers

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
gradient_balk.png

“We hebben onze beweegaanbieders letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Nu kunnen ouders hen veel makkelijker vinden.”

Doel:

We willen ouders van jonge kinderen meer betrekken bij ons SuperFIT programma, waarin we werken aan gezonde eet- en beweeggewoonten van jonge kinderen.

Wat is het:

Met SuperFIT stimuleren we gezonde beweeg- en eetgewoonten bij jonge kinderen. Dat doen wij zelf op de kinderopvang, maar we willen ouders stimuleren hier thuis ook aan bij te dragen.

Om ouders te stimuleren meer te bewegen met hun kinderen, hebben we de Beweeg- en speelkaart ontwikkeld. Op deze vrolijke plattegrond zie je precies waar kinderen van 0 tot 4 jaar in onze gemeente kunnen bewegen en spelen. Op deze kaart staan beweegaanbieders die bijvoorbeeld peutersportaanbod hebben, maar ook buurtspeeltuintjes en betaalde speeltuinen. 

Ouders ontdekken zo wat er mogelijk is voor hun kind en wat ze zelf kunnen ondernemen.

Successen:

  • Ouders hoeven niet meer zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden voor hun kind. Omdat de beweegkaart het aanbod zichtbaar maakt, is de drempel tot bewegen lager geworden.
  • De promotievideo’s hadden de nadruk  op het plezier van samen met je kind bewegen. Dit zorgde ervoor dat  ouders nog meer motivatie kregen om de Beweeg- en speelkaart echt te gebruiken en de speeltuintjes op te zoeken.
pijl_rood.png
Tips
  • We hebben de Beweeg- en speelkaart online gelanceerd door een Uk en Puk-video te maken en te laten zien op de  kinderopvanglocaties. Via het ouderportaal, Facebook en de website van de Sportservice hebben we ook veel ouders bereikt.
  • De Beweegkaart hebben we verspreid in de gehele gemeente. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, kinderopvanglocaties en consultatiebureaus.