Inhoudsopgave

Inleiding

Kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving stimuleren veel en gevarieerd te oefenen is nodig om bewegen goed aan te leren. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Hoofdstuk 2.

Waarom bewegen stimuleren?

Voldoende bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Een ruimtelijke inrichting die aanzet tot bewegen en uitstraalt dat bewegen leuk is, stimuleert kinderen te bewegen. Het leidt tot meer aandacht voor bewegen en het gesprek hierover met ouders.

Hoofdstuk 3.

Inspiratie uit de praktijk: de pilot

Hoe kun je wacht- en consultruimtes zó inrichten dat bewegen en het gesprek daarover gestimuleerd worden? Deze vraag stond centraal in de pilot bij vijf jeugdgezondheidszorgorganisaties.

Hoofdstuk 4.

Zelf aan de slag?

Er zijn veel mogelijkheden om een ruimte beweegstimulerend in te richten. Samen met collega’s maak je keuzes voor een beweegstimulerende inrichting die iedereen aanspreekt en die past bij jullie ambitie, doelstellingen en locatie.

Veelgestelde vragen

Downloads

Meer weten?