Veelgestelde vragen

1. Waarom zou ik mijn wacht- en/of consultruimte beweegstimulerend inrichten?

Bewegen heeft een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen zijn van zichzelf meestal erg actief en willen graag van alles ontdekken. Maar de omgeving daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen, daar valt dus winst te behalen. Een beweegstimulerende wacht- en/of consultruimte zet kinderen aan tot bewegen en stimuleert JGZ-professionals en ouders om met elkaar in gesprek te gaan over het beweeggedrag.

2. Wat is de impact van de beweegstimulerende attributen op de gebruikelijke werkzaamheden?

De gebruikelijke werkzaamheden ondervinden niet of nauwelijks hinder van de beweegstimulerende attributen. Hinder van losliggende- of zwaaiende attributen en drukke kinderen werd bij de pilot nauwelijks tot niet ervaren door professionals. Bovendien kunnen sommige attributen juist goed ingezet worden voor bepaalde (motorische) tests tijdens een consult. Denk aan de vloerstickers waarbij je bekijkt welke motorische vaardigheden kinderen beheersen.

3. Ik heb interesse in de attributen uit de pilot. Hoe kom ik hieraan?

Deze attributen zijn speciaal ontwikkeld voor deze pilot en niet zomaar na te bestellen. We kunnen de ontwerpen wel met je delen, zodat je die kunt voorleggen aan een meubelmaker of ontwikkelaar naar eigen keuze. Heb je hier behoefte aan, neem dan contact met ons op. Drukbestanden van het aankleedkussen, de vloerstickers en de oefeningen naast de Beweegspiegel vind je hier.

4. Hoe creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?

Zorg voor een gedegen plan en betrek collega’s en samenwerkingspartners op tijd. Maak er een gezamenlijk project van en zorg voor voldoende communicatie, zowel intern als extern. Bespreek waar eventuele weerstanden of belemmeringen zitten zodat je hier rekening mee kunt houden.

5. Hoe zorg ik voor borging van de beweegstimulerende inrichting op de lange termijn?

Voor een succesvolle borging is het belangrijk om van begin af aan rekening te houden met het hele plaatje: van het aanschaffen van materialen, tot financiering, onderhoud en de toepassing ervan op de lange termijn. Breng zowel eenmalige als structurele acties en kosten in kaart en betrek de juiste mensen. Hecht waarde aan een goed monitoring- en evaluatietraject en integreer voor zover mogelijk in het beleid.

6. Wat zijn de kosten om een beweegstimulerende inrichting te bewerkstelligen?

Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van onder meer de materialen die aangeschaft worden. Als voorbeeld: de totale materiële kosten van de beweegstimulerende inrichting van de pilotlocaties kostte tussen de 2400 euro en 5000 euro (inclusief BTW) per locatie. Hier is de inzet van uren niet in meegenomen.

7. Met welke partijen kan ik samenwerken?

Hoe groter het draagvlak en de betrokkenheid, hoe meer kans van slagen en hoe meer aandacht voor beweegstimulering bij jonge kinderen. Zoek daarom mogelijkheden om samen te werken met organisaties zoals gemeenten, sportverenigingen en kinderopvang. Of denk aan professionals als buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeuten.

8. Hoe zorg ik voor onderhoud en schoonmaak van attributen?

Schoonmaak en onderhoud zijn belangrijke aandachtspunten bij elk attribuut. Maak vooraf goede afspraken met de facilitaire dienst zodat niemand voor verrassingen komt te staan en ouders zich geen zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld hygiëne.

9. In hoeverre is de coronacrisis een belemmering voor een start met een beweegstimulerende inrichting?

De coronacrisis hoeft geen belemmering te zijn, maar wel iets waar je rekening mee dient te houden. Tijdens de pilot is gebleken dat kinderen ondanks de maatregelen nog gebruik konden maken van de beweegstimulerende attributen. Wil je starten? Houd dan de landelijk gestelde maatregelen van het RIVM en het landelijk advies voor de JGZ7 in tijden van corona in de gaten.

7 Het landelijk advies voor de JGZ is vanuit NCJ, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN en CPZ opgesteld

“Een beweegstimulerende wacht- en/of consultruimte zet kinderen aan tot bewegen en stimuleert JGZ-professionals en ouders om met elkaar in gesprek te gaan over het beweeggedrag.”

Terug naar de inhoudsopgave?