- arts M&G

“Zorg dat de ruimte een visie en/of pakkende boodschap uitstraalt, zoals ‘Breng beweging in de dag” 

Communicatie

Praktische zaken

Borging

Terug naar de inhoudsopgave?

Zodra de keuzes zijn gemaakt, start je met de uitvoer van je plannen. Houd hierbij rekening met de volgende ‘lessen uit de praktijk’.

Borging, communicatie en praktische zaken

Tip:

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, houd daarom ‘less is more’ in je achterhoofd. Maak keuzes en zorg dat het niet te druk wordt. Het moet duidelijk zijn voor kinderen wat de bedoeling is en wat ze kunnen doen.

5

5 ‘Breng Beweging in je dag’ makkelijker dan je denkt!’
   is de kernboodschap vanuit de Beweegrichtlijnen
6 Meer informatie over de Pikler visie vind je op www.pikler.nl

Bij de pilotlocaties stond onder andere de voorbeeldfunctie van ouders centraal: ouders stimuleren hun kinderen in hun ontwikkeling met betrekking tot bewegen. Als ouders het goede voorbeeld geven door zelf te bewegen, is de kans dat kinderen dit gedrag overnemen groter. 

Binnen jouw organisatie kun je je ook oriënteren op andere visies. Zo staat binnen de visie van Pikler6 bijvoorbeeld het zelf ontdekken van kinderen meer centraal. Volledige bewegingsvrijheid waarbij ouders meer op de achtergrond aanwezig zijn is hierbij belangrijk. De ouder schept de nodige voorwaarden door bijvoorbeeld een baby op de rug op een stevige ondergrond te leggen met voldoende bewegingsruimte. Als de baby kan tijgeren, geeft de ouder de baby mogelijkheden om ergens op te klimmen. De ouder introduceert geen bewegingen waartoe de baby nog niet in staat is. Het speelgoed dat bij de visie van Pikler past, is bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. Het idee hierachter is dat kinderen er zelf creatief mee aan de slag gaan en ontdekken wat ze ermee willen doen. Kies een visie die het best past bij jouw organisatie.

Welke visie heb je?


“Het succes zit hem in de combinatie van materialen”

- jeugdverpleegkundige

Denk bij de praktische randvoorwaarden onder andere aan:

 • Wat wel en niet mag binnen de ruimtes die je beweegstimulerend gaat inrichten. Denk aan de huisstijl, die je wellicht moet bespreken met de koepelorganisatie. Of denk aan voorwaarden vanuit de verhuurder van het pand;
 • De grootte van de wacht- en/of consultruimte en eventuele andere ruimtes die je beweegstimulerend gaat inrichten;
 • Het beschikbare budget;
 • De leeftijdsgroep(en) waar je je op richt;
 • Gestelde eisen en randvoorwaarden per attribuut in de ruimte. Een voorbeeld: Als je bij het aankleedkussen een grote sticker met beweegsuggesties voor op het aankleedkussen wil plaatsen, moet daar voldoende ruimte voor zijn. 

Inhoudelijke uitgangspunten

Welke (sub)boodschappen wil je uitstralen met de inrichting? Voor de pilot locaties was het bijvoorbeeld belangrijk om in te zetten op:

 • De boodschap: bewegen is leuk en eenvoudig;
 • Gebruiksvriendelijkheid: laat in één oogopslag zien hoe kinderen en hun ouders kunnen bewegen;
 • De koppeling met cognitieve, sociaal- emotionele en/of motorische ontwikkeling.

Randvoorwaarden

“Houd bij het maken van keuzes rekening met onder andere praktische randvoorwaarden en de inhoudelijke boodschap.”

Tip:

Doe dit in de vorm van een brainstorm en maak gebruik van de behoeftekaart en de behoeftekaart beweegkaartjes.

Wist je dat...

Het gevoel van teamspirit en samenwerking toeneemt als je collega’s betrekt bij keuzes? Hoe groter het gevoel van autonomie, hoe lager de weerstand en hoe meer plezier en motivatie om beweegstimulering als team aan te bieden.

Maak een plattegrond van de wacht- en consultruimte(s). Kies de attributen en teken of plak deze in/op de plattegrond. Houd bij het maken van keuzes rekening met onder andere praktische randvoorwaarden en de inhoudelijke boodschap.

Naast de informatie die je in het gesprek met ouders en kinderen over bewegen kunt geven, kun je met de fysieke ruimte aan de slag. Bedenk daarom samen met collega’s op welke wijze beweging gestimuleerd kan worden. Welke attributen in de wachtruimte en in de consultkamer kunnen ontwikkeld of aangeschaft worden? Denk breed:

 1. Verleiden met illustraties op de vloer en/of de muur
 2. Aansluiten bij wat ouders en kinderen (thuis) zelf kunnen doen
 3. Aansluiten bij al bestaande handelingen tijdens het consult, zoals het meten en wegen

Maak keuzes 

Bepaal samen met collega’s welke kansen en uitdagingen jullie organisatie kent met betrekking tot de fysieke binnenruimte en beweegstimulering. Vragen die centraal staan:

 • Context: welke activiteiten vinden plaats in de wachtruimte en de consultruimte?
 • Behoefte: wat willen ouders in de binnenruimte en wat wil jij als professional?
 • Boodschap: wat wil je ouders bijbrengen in het kader van bewegen?
 • Middelen: wat heb je nodig om bewegen te stimuleren?

Breng kansen en uitdagingen in kaart

Er zijn veel mogelijkheden om een ruimte beweegstimulerend in te richten. Samen met collega’s maak je keuzes voor een beweegstimulerende inrichting die iedereen aanspreekt en die past bij jullie ambitie, doelstellingen en locatie.

Zelf aan de slag?

- jeugdverpleegkundige

Het gevoel van teamspirit en samenwerking toeneemt als je collega’s betrekt bij keuzes? Hoe groter het gevoel van autonomie, hoe lager de weerstand en hoe meer plezier en motivatie om beweegstimulering als team aan te bieden.

Terug naar de inhoudsopgave?

Communicatie

Praktische zaken

Borging

Zodra de keuzes zijn gemaakt, start je met de uitvoer van je plannen. Houd hierbij rekening met de volgende ‘lessen uit de praktijk’.

Borging, communicatie en praktische zaken


“Het succes zit hem in de combinatie van materialen”

5

5 ‘Breng Beweging in je dag’ makkelijker dan je denkt!’ is de kernboodschap vanuit de Beweegrichtlijnen
6 Meer informatie over de Pikler visie vind je op www.pikler.nl

Tip:

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, houd daarom ‘less is more’ in je achterhoofd. Maak keuzes en zorg dat het niet te druk wordt. Het moet duidelijk zijn voor kinderen wat de bedoeling is en wat ze kunnen doen.

Bij de pilotlocaties stond onder andere de voorbeeldfunctie van ouders centraal: ouders stimuleren hun kinderen in hun ontwikkeling met betrekking tot bewegen. Als ouders het goede voorbeeld geven door zelf te bewegen, is de kans dat kinderen dit gedrag overnemen groter. 

Binnen jouw organisatie kun je je ook oriënteren op andere visies. Zo staat binnen de visie van Pikler6 bijvoorbeeld het zelf ontdekken van kinderen meer centraal. Volledige bewegingsvrijheid waarbij ouders meer op de achtergrond aanwezig zijn is hierbij belangrijk. De ouder schept de nodige voorwaarden door bijvoorbeeld een baby op de rug op een stevige ondergrond te leggen met voldoende bewegingsruimte. Als de baby kan tijgeren, geeft de ouder de baby mogelijkheden om ergens op te klimmen. De ouder introduceert geen bewegingen waartoe de baby nog niet in staat is. Het speelgoed dat bij de visie van Pikler past, is bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. Het idee hierachter is dat kinderen er zelf creatief mee aan de slag gaan en ontdekken wat ze ermee willen doen. Kies een visie die het best past bij jouw organisatie.

Welke visie heb je?

“Zorg dat de ruimte een visie en/of pakkende boodschap uitstraalt, zoals ‘Breng beweging in de dag” 

Denk bij de praktische randvoorwaarden onder andere aan:

 • Wat wel en niet mag binnen de ruimtes die je beweegstimulerend gaat inrichten. Denk aan de huisstijl, die je wellicht moet bespreken met de koepelorganisatie. Of denk aan voorwaarden vanuit de verhuurder van het pand;
 • De grootte van de wacht- en/of consultruimte en eventuele andere ruimtes die je beweegstimulerend gaat inrichten;
 • Het beschikbare budget;
 • De leeftijdsgroep(en) waar je je op richt;
 • Gestelde eisen en randvoorwaarden per attribuut in de ruimte. Een voorbeeld: Als je bij het aankleedkussen een grote sticker met beweegsuggesties voor op het aankleedkussen wil plaatsen, moet daar voldoende ruimte voor zijn. 

Inhoudelijke uitgangspunten

Welke (sub)boodschappen wil je uitstralen met de inrichting? Voor de pilot locaties was het bijvoorbeeld belangrijk om in te zetten op:

 • De boodschap: bewegen is leuk en eenvoudig;
 • Gebruiksvriendelijkheid: laat in één oogopslag zien hoe kinderen en hun ouders kunnen bewegen;
 • De koppeling met cognitieve, sociaal- emotionele en/of motorische ontwikkeling.

Randvoorwaarden

“Houd bij het maken van keuzes rekening met onder andere praktische randvoorwaarden en de inhoudelijke boodschap.”

Naast de informatie die je in het gesprek met ouders en kinderen over bewegen kunt geven, kun je met de fysieke ruimte aan de slag. Bedenk daarom samen met collega’s op welke wijze beweging gestimuleerd kan worden. Welke attributen in de wachtruimte en in de consultkamer kunnen ontwikkeld of aangeschaft worden? Denk breed:

 1. Verleiden met illustraties op de vloer en/of de muur
 2. Aansluiten bij wat ouders en kinderen (thuis) zelf kunnen doen
 3. Aansluiten bij al bestaande handelingen tijdens het consult, zoals het meten en wegen

Maak keuzes 

Maak een plattegrond van de wacht- en consultruimte(s). Kies de attributen en teken of plak deze in/op de plattegrond. Houd bij het maken van keuzes rekening met onder andere praktische randvoorwaarden en de inhoudelijke boodschap.

Tip:

Doe dit in de vorm van een brainstorm en maak gebruik van de behoeftekaart en de behoeftekaart beweegkaartjes.

Wist je dat...

Bepaal samen met collega’s welke kansen en uitdagingen jullie organisatie kent met betrekking tot de fysieke binnenruimte en beweegstimulering. Vragen die centraal staan:

 • Context: welke activiteiten vinden plaats in de wachtruimte en de consultruimte?
 • Behoefte: wat willen ouders in de binnenruimte en wat wil jij als professional?
 • Boodschap: wat wil je ouders bijbrengen in het kader van bewegen?
 • Middelen: wat heb je nodig om bewegen te stimuleren?

Breng kansen en uitdagingen in kaart

Er zijn veel mogelijkheden om een ruimte beweegstimulerend in te richten. Samen met collega’s maak je keuzes voor een beweegstimulerende inrichting die iedereen aanspreekt en die past bij jullie ambitie, doelstellingen en locatie.

Zelf aan de slag?