Inleiding

Terug naar de inhoudsopgave?

 ‘Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!’ Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving stimuleren veel en gevarieerd te oefenen is nodig om bewegen goed aan te leren. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ ziet immers meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen.

Behoefte aan beweegstimulerende inrichting
Bij het innovatieatelier van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) komen JGZ-professionals samen om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. In 2019 werd hier de behoefte geuit om de binnenruimtes van JGZ-locaties meer beweegstimulerend in te richten. Kenniscentrum Sport & Bewegen is samen met het NCJ en ontwerpstudio Panton aan de slag gegaan om dit te realiseren. Een aantal brainstormsessies creëerden inzicht in de wensen en mogelijkheden waarna bij vijf JGZ-locaties een drie maanden durende pilot werd gestart. 

Resultaat: Inspiratiegids
Deze inspiratiegids is het resultaat van de bevindingen in dit gehele traject, een combinatie van:

  • wetenschappelijke kennis over hoe de inrichting van binnenruimten kan bijdragen aan bewegen van jeugdigen
  • ervaringen uit de dagelijkse praktijk bij de JGZ pilots met een beweegstimulerende inrichting.

Enthousiast? Deze inspiratiegids helpt je op weg met een beweegstimulerende inrichting!

 ‘Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!’ Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving stimuleren veel en gevarieerd te oefenen is nodig om bewegen goed aan te leren. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ ziet immers meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen.

Behoefte aan beweegstimulerende inrichting
Bij het innovatieatelier van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) komen JGZ-professionals samen om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. In 2019 werd hier de behoefte geuit om de binnenruimtes van JGZ-locaties meer beweegstimulerend in te richten. Kenniscentrum Sport & Bewegen is samen met het NCJ en ontwerpstudio Panton aan de slag gegaan om dit te realiseren. Een aantal brainstormsessies creëerden inzicht in de wensen en mogelijkheden waarna bij vijf JGZ-locaties een drie maanden durende pilot werd gestart. 

Inleiding

Resultaat: Inspiratiegids
Deze inspiratiegids is het resultaat van de bevindingen in dit gehele traject, een combinatie van:

  • wetenschappelijke kennis over hoe de inrichting van binnenruimten kan bijdragen aan bewegen van jeugdigen
  • ervaringen uit de dagelijkse praktijk bij de JGZ pilots met een beweegstimulerende inrichting.

Enthousiast? 
Deze inspiratiegids helpt je op weg met een beweegstimulerende inrichting!

Terug naar de inhoudsopgave?