125

gemeenten

geregistreerd


Inzicht in voortgang, checklist & dashboard met uitkomsten

Voor gemeenten & lokale uitvoerders.

Reflectietool lokale sportakkoorden 


Voor eerstelijnszorgverleners.

Bewust Bewegen tool

Advies bewegen met chronische ziektes

Over bewegen & gedragsverandering.

Beweegcirkel & beweegrichtlijnen.

Opleiden leefstijlcoaches

Voor professionals die een Europese subsidieaanvraag overwegen.

Inzicht in subsidies & best practices

Whitepaper Europese financiering

Over beleid, wetenschap & praktijk.

Engelstalig (online) magazine over aansprekende NL-voorbeelden

Lancering nieuwe Sportfolio 

Door 3.000

kiezers

gebruikt


285

deelnemers

Gebaseerd op ervaringen gemeenten, gebundeld met tools en producten.

E-book Positieve Sportcultuur


Gerangschikt naar thema’s Sportakkoord.

Welke politieke partijen beloven wat?

Stemhulp Tweede Kamerverkiezingen

Bijdrage aan handreiking Mulier instituut & e-magazine NOC*NSF.

Verplaatsing naar didactisch & pedagogisch aspect.

Onderzoek naar nieuwe rol

Clubkadercoach

Voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches.

Themapagina Pedagogisch sportklimaat 

Toepasbare kennis voor een positief sportklimaat

714 x bezocht in eerste maand

Per effect artikelen, interventies & producten.

Helpt bij maken & verantwoorden beleid.

Human Capital Model

Online interactief model effecten sport & bewegen

Positieve & negatieve aspecten van 24 sporten onder de loep.

Naar gezond & veilig sportklimaat.

Coördinator grootschalig 3-jarig cultuuronderzoek

Onderzoek Topsportcultuur


400 

downloads

Onderzoeksresultaten in inspiratiesheet.

Hoe ervaren zij sport & bewegen?

Kan ik meedoen? 

Interviews 24 jongeren uit lage inkomensgezinnen

Meedoen door sport en bewegen 

Ruim 126.000 bezoekers.

Stijging bezoekers met 25%  

Kenniscentrumsportenbewegen.nl 

nieuwe subsites. 

Professionals vinden sneller de juiste kennis

Allesoversport.nl op maat 

Waarde van sport en bewegen

1.978x 

gebruikt

Over accommodaties verduurzamen.

Sportaccommodatie van het jaar

Award om sportbranche te inspireren

Stappenplan voor draagvlak, invulling aanbod & borging.

Bewegen vastleggen in beleid

Webtool Beweegbeleid kinderopvang

Voor kinderopvangorganisaties.

192 x 

gebruikt

Brede motorische ontwikkeling


2e Week van de Motoriek

Over onder andere ouders betrekken, 

bewegend leren, buitenspelen.
Voor professionals in onderwijs, sport, gemeente, zorg.

Focus impact op praktijk, organisatie door ZonMw.

Bijdrage aan Vergezichten 2040 sport- en beweegonderzoek

Missiegedreven onderzoeks- en innovatieagenda

Inzicht in successen & verbeterpunten via dashboard.

Makkelijk meten van impact sport- & beweeginitiatieven. 

Voor projectleiders, trainers en uitvoerders

Monitoringsinstrument MEIVO

Kennisontwikkeling

Voor professionals uit wetenschap, beleid & praktijk.

Eerste NL-talige wetenschappelijk onderbouwde e-book Esports

E-book Esports 2022

In samenwerking met verschillende kennispartners.

Inhoudelijk kennis vergroten dmv colleges, workshops en cursussen

Ontwikkeltraject embedded scientists

Sport & bewegen inzetten binnen het sociaal domein, werk, scholing, wonen & participatie.

Veldverkenning sociale sportinitiatieven

Inzicht in kansen & uitdagingen

Over bewegen voor mensen met een fysieke beperking.

 

Waarde sport en sporthulpmiddelen

Tips voor beleidsmakers

Ontwerptips voor gemeenten.

Tool Inclusieve beweegvriendelijke omgeving


Focus op inwoners met een beperking

Wetenschappelijke onderbouwing

praktijkvoorbeelden & stappenplannen


Inspiratiegids Brede Motorische Ontwikkeling

Focus motorische ontwikkeling bij sportclubs.

Samen met sportbonden & NOC*NSF.

Topsport

Door en voor sport- en beweegprofessionals

Kennisevenement Esports, gaming en gamification

Public affairs
Esports, Gaming & Gamification
Sociaal veilig sporten 
Vaardig in bewegen

200 experts uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap & maatschappij

Praktische tips & instrumenten

Belang beweging kinderen bespreekbaar maken met ouders. 


Toolbox jeugdprofessionals

Positief beoordeeld en breder verspreid.
Zes actuele podcasts voor bondscoaches, embedded scientists en technisch directeuren.
Bereik en samenwerking
Hoogtepunten 2021
Onverminderd aandacht voor belang sport en bewegen
Fit & Gezond

2 geaccrediteerde opleidingen

Ruim 126.000 bezoekers.

Stijging bezoekers met 25%  

Kenniscentrumsportenbewegen.nl 

125

gemeenten

geregistreerd


Voor gemeenten & lokale uitvoerders.

Inzicht in voortgang, checklist & dashboard met uitkomsten

Reflectietool lokale sportakkoorden 

nieuwe subsites. 

Professionals vinden sneller de juiste kennis

Allesoversport.nl op maat 

Bereik en samenwerking

Voor professionals die een Europese subsidieaanvraag overwegen.

Inzicht in subsidies & best practices

Whitepaper Europese financiering

Over beleid, wetenschap & praktijk.

Engelstalig (online) magazine over aansprekende NL-voorbeelden

Lancering nieuwe Sportfolio 

Door 3.000

kiezers

gebruikt


Gerangschikt naar thema’s Sportakkoord.

Welke politieke partijen beloven wat?

Stemhulp Tweede Kamerverkiezingen

Public affairs

200 experts uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap & maatschappij

Focus impact op praktijk, organisatie door ZonMw.

Bijdrage aan Vergezichten 2040 sport- en beweegonderzoek

Missiegedreven onderzoeks- en innovatieagenda

Inzicht in successen & verbeterpunten via dashboard.

Makkelijk meten van impact sport- & beweeginitiatieven. 

Voor projectleiders, trainers en uitvoerders

Monitoringsinstrument MEIVO

Kennisontwikkeling

285

deelnemers

Door en voor sport- en beweegprofessionals

Kennisevenement Esports, gaming en gamification

Esports, Gaming & Gamification

Voor professionals uit wetenschap, beleid & praktijk.

Eerste NL-talige wetenschappelijk onderbouwde e-book Esports

E-book Esports 2022

Gebaseerd op ervaringen gemeenten, gebundeld met tools en producten.

E-book Positieve Sportcultuur


Bijdrage aan handreiking Mulier instituut & e-magazine NOC*NSF.

Verplaatsing naar didactisch & pedagogisch aspect.

Onderzoek naar nieuwe rol

Clubkadercoach

Voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches.

Themapagina Pedagogisch sportklimaat 

Toepasbare kennis voor een positief sportklimaat

714 x bezocht in eerste maand

Sociaal veilig sporten 

Per effect artikelen, interventies & producten.

Helpt bij maken & verantwoorden beleid.

Human Capital Model

Online interactief model effecten sport & bewegen

1.978x 

gebruikt

Over accommodaties verduurzamen.

Sportaccommodatie van het jaar

Award om sportbranche te inspireren

Ontwerptips voor gemeenten.

Tool Inclusieve beweegvriendelijke omgeving


Focus op inwoners met een beperking

Waarde van sport en bewegen

Positieve & negatieve aspecten van 24 sporten onder de loep.

Naar gezond & veilig sportklimaat.

Coördinator grootschalig 3-jarig cultuuronderzoek

Onderzoek Topsportcultuur


In samenwerking met verschillende kennispartners.

Inhoudelijk kennis vergroten dmv colleges, workshops en cursussen

Ontwikkeltraject embedded scientists

Topsport

Sport & bewegen inzetten binnen het sociaal domein, werk, scholing, wonen & participatie.

Veldverkenning sociale sportinitiatieven

Inzicht in kansen & uitdagingen

Over bewegen voor mensen met een fysieke beperking.

 

Waarde sport en sporthulpmiddelen

Tips voor beleidsmakers

400 

downloads

Onderzoeksresultaten in inspiratiesheet.

Hoe ervaren zij sport & bewegen?

Kan ik meedoen? 

Interviews 24 jongeren uit lage inkomensgezinnen

Meedoen door sport en bewegen 

Stappenplan voor draagvlak, invulling aanbod & borging.

Bewegen vastleggen in beleid

Webtool Beweegbeleid kinderopvang

Voor kinderopvangorganisaties.

Wetenschappelijke onderbouwing

praktijkvoorbeelden & stappenplannen


Inspiratiegids Brede Motorische Ontwikkeling

Focus motorische ontwikkeling bij sportclubs.

Samen met sportbonden & NOC*NSF.

192 x 

gebruikt

Brede motorische ontwikkeling


2e Week van de Motoriek

Over onder andere ouders betrekken, 

bewegend leren, buitenspelen.
Voor professionals in onderwijs, sport, gemeente, zorg.

Vaardig in bewegen

Over bewegen & gedragsverandering.

Beweegcirkel & beweegrichtlijnen.

2 geaccrediteerde opleidingen

Opleiden leefstijlcoaches


Voor eerstelijnszorgverleners.

Advies bewegen met chronische ziektes

Bewust Bewegen tool

Praktische tips & instrumenten

Belang beweging kinderen bespreekbaar maken met ouders. 


Toolbox jeugdprofessionals

Fit & Gezond
Onverminderd aandacht voor belang sport en bewegen
Hoogtepunten 2021