2. Leer door monitoring de gemeente kennen
(en vice-versa)

De gemeente is de maatschappelijke opdrachtgever van een buurtsportcoachteam. Vanuit die rol wordt er ook gevraagd om informatie. De gemeente gebruikt die om van te leren. Of om het beleid te verantwoorden, bijvoorbeeld tegenover de gemeenteraad. Wat kan er beter? In hoeverre dragen activiteiten bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen?

Welke beleidstakken zijn voor ons relevant? Denk aan sport en bewegen, onderwijs, de Wmo, het sociale domein en ruimtelijke ordening (buitenruimte).

Vanuit de inhoud:

Medewerkers hebben hun eigen perspectief en hun eigen zorgen, stokpaardjes en belangen. Zoals de beleidsmakers, de onderzoekers, de managers, de directeuren, de wethouder en het gemeenteraadslid.

Vanuit de rollen

Een gemeentelijke organisatie is veelzijdig en complex, omdat er diverse maatschappelijke belangen moeten worden gediend. Zie monitoren als een kans om een goed inhoudelijk gesprek aan te gaan met de gemeente. Probeer hun wereld beter te begrijpen. Investeer tijd om de organisatie op twee manieren te leren kennen:


Voer het inhoudelijke gesprek met de gemeente

Probeer helder te krijgen hoe de activiteiten (en effecten) van de buurtsportcoach kunnen bijdragen aan bepaalde beleidsdoelstellingen. Op het gebied van sport, maar ook als het gaat om de doelen die bijvoorbeeld een stadsdeel heeft. Kun jij aan de wethouder uitleggen hoe de buurtsportcoach helpt om het collegeakkoord uit te voeren? Het antwoord zou moeten staan onder het kopje ‘effecten’ van je basisingrediënten voor monitoring.

Breng in je monitor de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de dagelijkse uitvoering van de buurtsportcoach bij elkaar
2. Leer door monitoring de gemeente kennen
(en vice-versa)

De gemeente is de maatschappelijke opdrachtgever van een buurtsportcoachteam. Vanuit die rol wordt er ook gevraagd om informatie. De gemeente gebruikt die om van te leren. Of om het beleid te verantwoorden, bijvoorbeeld tegenover de gemeenteraad. Wat kan er beter? In hoeverre dragen activiteiten bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen?

Een gemeentelijke organisatie is veelzijdig en complex, omdat er diverse maatschappelijke belangen moeten worden gediend. Zie monitoren als een kans om een goed inhoudelijk gesprek aan te gaan met de gemeente. Probeer hun wereld beter te begrijpen. Investeer tijd om de organisatie op twee manieren te leren kennen:


Voer het inhoudelijke gesprek met de gemeente

Medewerkers hebben hun eigen perspectief en hun eigen zorgen, stokpaardjes en belangen. Zoals de beleidsmakers, de onderzoekers, de managers, de directeuren, de wethouder en het gemeenteraadslid.

Vanuit de rollen

Welke beleidstakken zijn voor ons relevant? Denk aan sport en bewegen, onderwijs, de Wmo, het sociale domein en ruimtelijke ordening (buitenruimte).

Vanuit de inhoud:

Probeer helder te krijgen hoe de activiteiten (en effecten) van de buurtsportcoach kunnen bijdragen aan bepaalde beleidsdoelstellingen. Op het gebied van sport, maar ook als het gaat om de doelen die bijvoorbeeld een stadsdeel heeft. Kun jij aan de wethouder uitleggen hoe de buurtsportcoach helpt om het collegeakkoord uit te voeren? Het antwoord zou moeten staan onder het kopje ‘effecten’ van je basisingrediënten voor monitoring.

Breng in je monitor de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de dagelijkse uitvoering van de buurtsportcoach bij elkaar