3. Basisingrediënten voor een uitvoeringsmonitor 

Praat met je team en met andere betrokkenen over de basisingrediënten voor monitoring. Het gaat om maatwerk, dat begint met zo goed mogelijke omschrijvingen van deze ingrediënten: input, throughput, output en outcome. Hoe kunnen bepaalde activiteiten leiden tot de gewenste effecten? Samen is het makkelijker om die vraag te beantwoorden.

Meetbare prestaties en resultaten

Output

Gewenste effecten

Outcome

Benodigde bronnen

Input

Throughput

Het verloop van het proces

Dit zijn de basisingrediënten voor een uitvoeringsmonitor:

Ook de samenhang tussen ingrediënten is belangrijk:
3. Basisingrediënten voor een uitvoeringsmonitor 

Praat met je team en met andere betrokkenen over de basisingrediënten voor monitoring. Het gaat om maatwerk, dat begint met zo goed mogelijke omschrijvingen van deze ingrediënten: input, throughput, output en outcome. Hoe kunnen bepaalde activiteiten leiden tot de gewenste effecten? Samen is het makkelijker om die vraag te beantwoorden.

Dit zijn de basisingrediënten voor een uitvoeringsmonitor:

Ook de samenhang tussen ingrediënten is belangrijk: