Esports

Een introductie voor beleid, onderzoek en praktijk

Auteurs

Jeroen Hoyng, Johan Steenbergen & Herman IJzerman

Tekstadvies

Mediabureau MEER / Erik Riemens

Eindredactie

Talje Dijkhuis

© Kenniscentrum Sport & Bewegen, november 2020.

Heb je vragen of wil je advies?

Neem dan hier contact op met onze accountmanager of specialist.

Contact

Horapark 4, 6717 LZ Ede

Postbus 643, 6710 BP Ede

T 0318 - 490 900

F 0318 - 490 995