Contact

Literatuurlijst/bronnen    Dit laatste hoofdstuk bevat een inkijkje in Nederlandse initiatieven die ontstaan vanuit overheden, traditionele sport en het onderwijs.


Welke Nederlandse esports initiatieven zijn er vanuit overheden, traditionele sport en onderwijs?Hoofdstuk 13.

Keyi Yin e.a. (2020) geven aan dat esporten enkele psychologische gezondheidseffecten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn stress, slaapverstoringen, verslaving, geweld en agressie...

Esports en de mentale fitheid


Hoofdstuk 12.

Critici beweren dat esports ongezond is respectievelijk de fysieke fitheid aantast. Spelers kijken lange tijd naar beeldschermen en doen dit zittend...


Esports en de fysieke gezondheid


Hoofdstuk 11.

Verschillende auteurs zien esports vanuit een meer pedagogisch respectievelijk ontwikkelingsgericht perspectief. De focus ligt dan vooral op de vraag of esports kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen...

Esports en de ontwikkeling van het kind

Hoofdstuk 10.

Sportbeleid wordt steeds vaker verbreed tot sport- en beweegbeleid, waardoor de discussie niet meer over de definitie van de activiteit gaat, maar over welke bijdrage het kan leveren aan de samenleving...

Wat zijn de functies en betekenissen van esports?

Hoofdstuk 9.

Institutionalisering wordt beschouwd als een belangrijk kenmerk voor sport. Hoewel iedereen het erover eens is dat esports sterk groeit, er een grote groep is die deze games beoefent en er tal van competities zijn, benoemen enkele auteurs dat vooral de organisatie (institutionalisering) van esports problematisch is...


Esports en institutionalisering – een tweede scheiding
Hoofdstuk 8.

De discussie over de vraag of esports een vorm van sport is, wordt het meest gevoerd over het kenmerk fysieke vaardigheid. Een aantal sportfilosofen is vrij uitgesproken over de vraag of het binnen esports gaat om het testen van die vaardigheden...

Esports is ‘(non) physical’ – een eerste scheiding
Hoofdstuk 7.

Veel sportfilosofen kijken hoe esports zich als grensgeval verhoudt tot de traditionele sport...


Voldoet esports aan de kenmerken van sport?
Hoofdstuk 6.

Binnen de sportfilosofie is door verscheidene auteurs geprobeerd de grenzen van het begrip sport – de zogenoemde eigenheid – zo duidelijk mogelijk vast te leggen (Steenbergen, 2004; Klein, 2017; Morgan, 2018). Hoewel wordt geprobeerd scherpe grenslijnen te trekken tussen...

Vijf basiskenmerken van sport

Hoofdstuk 5.

‘Is esports een volwaardige sport?’ Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. In 2019 vond slechts 6% van de Nederlanders esports een sport (Van den Dool, 2019). Daarom is het interessant om die discussie te belichten vanuit de beleidsmatige hoek en vanuit de sportfilosofische literatuur.

Visies op esports
Hoofdstuk 4.

De esports-sector wordt ook vaak het esports ecosysteem genoemd. Dit betekent dat esports wordt gestructureerd en gekenmerkt door verschillenden soorten stakeholders die met elkaar in contact staan. Esports is een internationaal ontwikkeld fenomeen, maar  Nederland kent ook haar eigen ecosysteem...

Hoe is esports georganiseerd (in Nederland)?
Hoofdstuk 3.

Na deze korte historische beschouwing volgt hier een beschrijving van de huidige situatie van esports: spelers, kijkers, de esportsmarkt en evenementen.

De populariteit van esports
Hoofdstuk 2.

De term esports werd eind jaren negentig geïntroduceerd. Esports is een samenstelling van de Engelse woorden electronic en sport en staat voor het (semi-) professioneel competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van videogames. Dit kan zowel individueel als in teams...

Wat is esports?
Hoofdstuk 1.
Inhoudsopgave
Contact

Literatuurlijst/bronnen    Dit laatste hoofdstuk bevat een inkijkje in Nederlandse initiatieven die ontstaan vanuit overheden, traditionele sport en het onderwijs.


Welke Nederlandse esports initiatieven zijn er vanuit overheden, traditionele sport en onderwijs?Hoofdstuk 13.

Keyi Yin e.a. (2020) geven aan dat esporten enkele psychologische gezondheidseffecten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn stress, slaapverstoringen, verslaving, geweld en agressie...

Esports en de mentale fitheid


Hoofdstuk 12.

Critici beweren dat esports ongezond is respectievelijk de fysieke fitheid aantast. Spelers kijken lange tijd naar beeldschermen en doen dit zittend...


Esports en de fysieke gezondheid


Hoofdstuk 11.

Verschillende auteurs zien esports vanuit een meer pedagogisch respectievelijk ontwikkelingsgericht perspectief. De focus ligt dan vooral op de vraag of esports kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen...

Esports en de ontwikkeling van het kind

Hoofdstuk 10.

Sportbeleid wordt steeds vaker verbreed tot sport- en beweegbeleid, waardoor de discussie niet meer over de definitie van de activiteit gaat, maar over welke bijdrage het kan leveren aan de samenleving...

Wat zijn de functies en betekenissen van esports?

Hoofdstuk 9.

Institutionalisering wordt beschouwd als een belangrijk kenmerk voor sport. Hoewel iedereen het erover eens is dat esports sterk groeit, er een grote groep is die deze games beoefent en er tal van competities zijn, benoemen enkele auteurs dat vooral de organisatie (institutionalisering) van esports problematisch is...


Esports en institutionalisering – een tweede scheiding
Hoofdstuk 8.

De discussie over de vraag of esports een vorm van sport is, wordt het meest gevoerd over het kenmerk fysieke vaardigheid. Een aantal sportfilosofen is vrij uitgesproken over de vraag of het binnen esports gaat om het testen van die vaardigheden...

Esports is ‘(non) physical’ – een eerste scheiding
Hoofdstuk 7.

Veel sportfilosofen kijken hoe esports zich als grensgeval verhoudt tot de traditionele sport...


Voldoet esports aan de kenmerken van sport?
Hoofdstuk 6.

Binnen de sportfilosofie is door verscheidene auteurs geprobeerd de grenzen van het begrip sport – de zogenoemde eigenheid – zo duidelijk mogelijk vast te leggen (Steenbergen, 2004; Klein, 2017; Morgan, 2018). Hoewel wordt geprobeerd scherpe grenslijnen te trekken tussen...

Vijf basiskenmerken van sport

Hoofdstuk 5.

‘Is esports een volwaardige sport?’ Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. In 2019 vond slechts 6% van de Nederlanders esports een sport (Van den Dool, 2019). Daarom is het interessant om die discussie te belichten vanuit de beleidsmatige hoek en vanuit de sportfilosofische literatuur.

Visies op esports
Hoofdstuk 4.

De esports-sector wordt ook vaak het esports ecosysteem genoemd. Dit betekent dat esports wordt gestructureerd en gekenmerkt door verschillenden soorten stakeholders die met elkaar in contact staan. Esports is een internationaal ontwikkeld fenomeen, maar  Nederland kent ook haar eigen ecosysteem...

Hoe is esports georganiseerd (in Nederland)?
Hoofdstuk 3.

Na deze korte historische beschouwing volgt hier een beschrijving van de huidige situatie van esports: spelers, kijkers, de esportsmarkt en evenementen.

De populariteit van esports
Hoofdstuk 2.

De term esports werd eind jaren negentig geïntroduceerd. Esports is een samenstelling van de Engelse woorden electronic en sport en staat voor het (semi-) professioneel competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van videogames. Dit kan zowel individueel als in teams...

Wat is esports?
Hoofdstuk 1.
Inhoudsopgave