-

-  Smartbreaks

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8

Geen

Energizers

Smartbreaks

Naam initiatief:

Meer dan 20 activiteiten.

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

0-5 minuten

1-30 kinderen

Hoeveel kinderen

Binnen in het klaslokaal, de gymzaal of het speellokaal

Waar

Een los beweegtussendoortje of een reeks van beweegtussendoortjes

Welke vorm heeft het aanbod?

Het is per dag in te zetten

Hoelang duurt het programma?

Wat is het:

Verbeter in vijf minuten de gezondheid, het gedrag en het welbevinden van je leerlingen!

SmartBreaks zijn korte video’s voor alle niveaus in het primair onderwijs. SmartBreaks zijn er in 3 categorieën waaronder Energizers. Lekker een paar minuten samen bewegen. Met deze leuke oefeningen kan overtollige energie worden geuit, wordt meer bewegen gestimuleerd en gaan leerlingen daarna met hernieuwde energie én concentratie aan de slag. Je kunt het doen na een rekenles, na een pauze of wanneer je merkt dat de concentratie daalt. Het stimuleert leerlingen daardoor om weer rust en ruimte in hun hoofd te hebben.

Het voordeel van Energizers is dat ze meerdere keren per dag in te zetten, in alle groepen op de basisschool. Er zijn filmpjes voor verschillende bouwen: de onder-, midden- en bovenbouw, waarbij wordt gekeken naar grote en kleine motorische bewegingen om de filmpjes passend te maken bij het moment. In 2023 zullen veel nieuwe filmpjes beschikbaar zijn.

We moeten nu iets doen met zijn allen: een actieve leefstijl is van belang bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wie op jonge leeftijd leert plezier te hebben in sport en beweging, blijft ook op latere leeftijd vaker actief en sportief bezig.

De ontwikkeling van een actieve levensstijl, positieve effecten op de cognitieve functies; zoals leren plannen, en de invloed van bewegen op onderwijsprestaties.

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.smartbreaks.nl

Smartbreaks

Bewegend leren aanbod

Een los beweegtussendoortje of een reeks van beweegtussendoortjes

Welke vorm heeft het aanbod?

Binnen in het klaslokaal, de gymzaal of het speellokaal

Waar

1-30 kinderen

Hoeveel kinderen

Tijd

0-5 minuten

Meer dan 20 activiteiten.

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Het is per dag in te zetten

Hoelang duurt het programma?

Verbeter in vijf minuten de gezondheid, het gedrag en het welbevinden van je leerlingen!

SmartBreaks zijn korte video’s voor alle niveaus in het primair onderwijs. SmartBreaks zijn er in 3 categorieën waaronder Energizers. Lekker een paar minuten samen bewegen. Met deze leuke oefeningen kan overtollige energie worden geuit, wordt meer bewegen gestimuleerd en gaan leerlingen daarna met hernieuwde energie én concentratie aan de slag. Je kunt het doen na een rekenles, na een pauze of wanneer je merkt dat de concentratie daalt. Het stimuleert leerlingen daardoor om weer rust en ruimte in hun hoofd te hebben.

Het voordeel van Energizers is dat ze meerdere keren per dag in te zetten, in alle groepen op de basisschool. Er zijn filmpjes voor verschillende bouwen: de onder-, midden- en bovenbouw, waarbij wordt gekeken naar grote en kleine motorische bewegingen om de filmpjes passend te maken bij het moment. In 2023 zullen veel nieuwe filmpjes beschikbaar zijn.

We moeten nu iets doen met zijn allen: een actieve leefstijl is van belang bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wie op jonge leeftijd leert plezier te hebben in sport en beweging, blijft ook op latere leeftijd vaker actief en sportief bezig.

De ontwikkeling van een actieve levensstijl, positieve effecten op de cognitieve functies; zoals leren plannen, en de invloed van bewegen op onderwijsprestaties.

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.smartbreaks.nl

Wat is het:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8

Geen

Beweegtussendoortjes

Smartbreaks

Naam initiatief:

Bewegend leren aanbod

Smartbreaks