-

-  PLADS

PLADS

Bewegend leren aanbod

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8

Rekenen

Bewegend leren

PLADS

Naam initiatief:

9-12 activiteiten met veel differentiatiemogelijkheden

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

0-30 minuten

1-30 kinderen, hangt af van gekozen activiteit

Hoeveel kinderen

Zowel binnen als buiten

Waar

Bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept

Welke vorm heeft het aanbod?

Van 1 tot meer dan 34 weken: eigen invulling

Hoelang duurt het programma?

Voorbeelden

Wat is het:

PLADS van het Platform Dynamische Schooldag is een totaalpakket bewegend leren om rekenen bewegend aan te bieden. Het huidige aanbod richt zich op het verwerken en automatiseren van leerstof en begripsvormingen. Het pakket wordt maandelijks aangevuld en breidt zich in de toekomst uit naar taal en wereldoriëntatie.

Bij ontwerp van de producten en activiteiten hebben we rekening gehouden met gebruiksgemak. Zo zijn de activiteiten toe te passen in een (vol) klaslokaal, de materialen zijn goed op te bergen en nemen weinig ruimte in en de opdrachtkaarten zijn uitgewerkt voor verschillende niveau's.

PLADS bevat de volgende onderdelen:

  • 5 rekenboxen met 5500 opdrachtkaarten die zich richten op het gehele rekengebied.
  • 6 open-source matten
  • activiteit beschrijvingen, waaronder balanceren, positioneren, stuiten, hinkelen, 4 op een rij en estafette

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op platformdynamischeschooldag.nl/materialen

9-12 activiteiten met veel differentiatiemogelijkheden

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

0-30 minuten

1-30 kinderen, hangt af van gekozen activiteit

Hoeveel kinderen

Zowel binnen als buiten

Waar

Bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept

Welke vorm heeft het aanbod?

Van 1 tot meer dan 34 weken: eigen invulling

Hoelang duurt het programma?

Voorbeelden

PLADS van het Platform Dynamische Schooldag is een totaalpakket bewegend leren om rekenen bewegend aan te bieden. Het huidige aanbod richt zich op het verwerken en automatiseren van leerstof en begripsvormingen. Het pakket wordt maandelijks aangevuld en breidt zich in de toekomst uit naar taal en wereldoriëntatie.

Bij ontwerp van de producten en activiteiten hebben we rekening gehouden met gebruiksgemak. Zo zijn de activiteiten toe te passen in een (vol) klaslokaal, de materialen zijn goed op te bergen en nemen weinig ruimte in en de opdrachtkaarten zijn uitgewerkt voor verschillende niveau's.

PLADS bevat de volgende onderdelen:

  • 5 rekenboxen met 5500 opdrachtkaarten die zich richten op het gehele rekengebied.
  • 6 open-source matten
  • activiteit beschrijvingen, waaronder balanceren, positioneren, stuiten, hinkelen, 4 op een rij en estafette

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op platformdynamischeschooldag.nl/materialen


Wat is het:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8

Rekenen

Bewegend leren

PLADS

Naam initiatief:

PLADS

Bewegend leren aanbod