-

-  Nijha

Nijha

Bewegend leren aanbod

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep  3/4 en groep 5/6 

Rekenen

Bewegend leren

Nijha

Naam initiatief:

Activiteiten worden aangeboden bij de materialen (rond de 20)

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

0-20 minuten

1-10 kinderen, afhankelijk van de activiteit

Hoeveel kinderen

Klaslokaal, gymzaal, speellokaal, algemene ruimtes/gangen en het schoolplein

Waar

Losse bewegend leren activiteiten

Welke vorm heeft het aanbod?

n.v.t.

Hoelang duurt het programma?

Voorbeelden

Wat is het:

Een dynamische of actieve schooldag gunnen we elk kind. Om dat in de praktijk goed in te vullen is best een uitdaging, zeker bij grote groepen in een kleine klas. Daarom biedt Nijha bij veel materialen die ingezet kunnen worden bij bewegend leren, spelideeën voor de leerkrachten. Die activiteiten zijn methode-onafhankelijk en gebaseerd op de leerlijnen. De activiteiten hebben vooral betrekking op rekenen en taal/spelling en zijn geschikt voor groep 3, 4 en/of 5.

De activiteiten zijn zo beschreven dat de leerkracht zelf een organisatievorm kan kiezen die past bij de beschikbare ruimte of locatie. De meeste activiteiten zijn toepasbaar aan tafel, in een beweeghoek, in de gang, speellokaal of op het plein. Alle activiteiten zijn gekoppeld aan specifieke materialen. In de webshop van Nijha is zichtbaar bij welke materialen activiteiten worden meegeleverd.

Benieuwd naar het overige aanbod? Kik op nijha.nl

Klaslokaal, gymzaal, speellokaal, algemene ruimtes/gangen en het schoolplein

Waar

1-10 kinderen, afhankelijk van de activiteit

Hoeveel kinderen

Losse bewegend leren activiteiten

Welke vorm heeft het aanbod?

n.v.t.

Hoelang duurt het programma?

Activiteiten worden aangeboden bij de materialen (rond de 20)

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

0-20 minuten

Voorbeelden

Een dynamische of actieve schooldag gunnen we elk kind. Om dat in de praktijk goed in te vullen is best een uitdaging, zeker bij grote groepen in een kleine klas. Daarom biedt Nijha bij veel materialen die ingezet kunnen worden bij bewegend leren, spelideeën voor de leerkrachten. Die activiteiten zijn methode-onafhankelijk en gebaseerd op de leerlijnen. De activiteiten hebben vooral betrekking op rekenen en taal/spelling en zijn geschikt voor groep 3, 4 en/of 5.

De activiteiten zijn zo beschreven dat de leerkracht zelf een organisatievorm kan kiezen die past bij de beschikbare ruimte of locatie. De meeste activiteiten zijn toepasbaar aan tafel, in een beweeghoek, in de gang, speellokaal of op het plein. Alle activiteiten zijn gekoppeld aan specifieke materialen. In de webshop van Nijha is zichtbaar bij welke materialen activiteiten worden meegeleverd.

Benieuwd naar het overige aanbod? Kik op nijha.nl

Wat is het:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep  3/4 en groep 5/6 

Rekenen

Bewegend leren

Nijha

Naam initiatief:

Nijha

Bewegend leren aanbod