-

-  DoeVrijdag

Voorbeelden:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 3/4 en groep 4/5

Rekenen

Bewegend leren

DoeVrijdag

Naam initiatief:

13-16 activiteiten. De gehele lessenserie voor groep 3 rekenen bestaat uit 5x3 lessen.

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

10-20 minuten

Grootte maakt niet uit

Hoeveel kinderen

Binnen in een gymzaal/ Buiten op het schoolplein

Waar

Een reeks van bewegend leren activiteiten en bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept.

Welke vorm heeft het aanbod?

Dit is afhankelijk van de manier waarop de lessen worden ingezet

Hoelang duurt het programma?

Video Doevrijdag rekenen voorbereiding groep 4: bekijk hier

Video Doevrijdag lezen groep 3: bekijk hier


Video Doevrijdag rekenen groep 3: bekijk hier

Wat is het:

DoeVrijdag biedt lessenseries aan voor groep 3, 4 en 5. Deze lessenseries bestaan uit 9 lessen; 3 voor rekenen, 3 voor taal/lezen en 3 voor spelling. De lessen zijn duidelijk beschreven en alle bijlagen die je nodig hebt voor de lessen zitten erbij. De lessen sluiten aan bij de leerdoelen van het SLO zodat ze op alle scholen en bij alle methodes inzetbaar zijn. De lessenseries kosten €14,95 per serie en dan ontvang je een document dat je kunt downloaden op je eigen computer. Ze zijn te koop op www.doevrijdag.nl. Hier vind je ook een beschrijving van de lessen. 

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.doevrijdag.nl

DoeVrijdag

Bewegend leren aanbod

Dit is afhankelijk van de manier waarop de lessen worden ingezet

Hoelang duurt het programma?

Een reeks van bewegend leren activiteiten en bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept.

Welke vorm heeft het aanbod?

Binnen in een gymzaal/ Buiten op het schoolplein

Waar

Grootte maakt niet uit

Hoeveel kinderen

Tijd

10-20 minuten

13-16 activiteiten. De gehele lessenserie voor groep 3 rekenen bestaat uit 5x3 lessen.

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Voorbeelden:

Video Doevrijdag rekenen voorbereiding groep 4: bekijk hier

Video Doevrijdag lezen groep 3: bekijk hier


Video Doevrijdag rekenen groep 3: bekijk hier

DoeVrijdag biedt lessenseries aan voor groep 3, 4 en 5. Deze lessenseries bestaan uit 9 lessen; 3 voor rekenen, 3 voor taal/lezen en 3 voor spelling. De lessen zijn duidelijk beschreven en alle bijlagen die je nodig hebt voor de lessen zitten erbij. De lessen sluiten aan bij de leerdoelen van het SLO zodat ze op alle scholen en bij alle methodes inzetbaar zijn. De lessenseries kosten €14,95 per serie en dan ontvang je een document dat je kunt downloaden op je eigen computer. Ze zijn te koop op www.doevrijdag.nl. Hier vind je ook een beschrijving van de lessen. 

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.doevrijdag.nl

Wat is het:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep 3/4 en groep 4/5

Rekenen

Bewegend leren

DoeVrijdag

Naam initiatief:

DoeVrijdag

Bewegend leren aanbod