Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep  3/4, groep 5/6, groep 7/8 

Rekenen, spelling en taal 

Bewegend leren

Beweegbox

Naam initiatief:

Beweegbox

Bewegend leren aanbod

-

-  Beweegbox

Voor groep 3-4: 82 spelkaarten

Voor groep 5-6: 80 spelkaarten

Voor groep 7-8: 87 spelkaarten 

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

10-30 minuten 

26-30 kinderen. Bij een aantal spellen wordt hier in een klein groepje gespeeld. op iedere spelkaart is linksonder te zien met welk aantal leerlingen je het spel kunt spelen. 

Hoeveel kinderen

De meeste spellen zijn het meest geschikt om buiten uit te voeren. Wanneer dit niet mogelijk is heb je de mogelijkheid om het spel binnen te spelen. In veel gevallen is een grote ruimte zoals een brede gang of een speelzaal het meest geschikt 

Waar

Bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept

Welke vorm heeft het aanbod?

De activiteiten zijn opgesteld vanuit doelen. Het is mogelijk om met de diverse activiteiten en doelen het hele schooljaar aan de slag te gaan met de beweegbox

Hoelang duurt het programma?

Voorbeelden

Wat is het:

Bewegend leren staat in toenemende mate in de belangstelling in onderwijsland. Zowel wetenschappers als professionals in de praktijk constateren dat bewegen en leren heel goed samengaan.

Om tegemoet te komen aan deze vraag hebben we als professional uit onderwijspraktijk De Beweegbox ontwikkeld. Het uitgangspunt van De Beweegbox is dat deze passend binnen elke reguliere lesmethode inzetbaar is. Dit betekent dat De Beweegbox een verrijking is op het bestaande aanbod, en niet een opzichzelfstaande lesmethode is.

De kerndoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) zijn gebruikt als leidraad in de ontwikkeling van De Beweegbox. Zoals uit de naam van De Beweegbox al blijkt, is het in te zetten om op een bewegende en energieke manier bezig te zijn met bewust gekozen leerdoelen. Deze doelen worden bewegend geoefend, herhaald en daarmee geautomatiseerd.

De Beweegbox heeft drie versies:

 • Groep 3-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Elke Beweegbox sluit aan op de doelen van de betreffende leerjaren. De doelen vind je terug op de spelkaarten. In elke Beweegbox zitten zo’n 80 spelkaarten. Een spelkaart beschrijft het leerdoel, de benodigde spelmaterialen, oefenkaartjes en werkbladen. De spelkaart bevat een korte instructie om gemakkelijk en snel met een activiteit aan de slag te gaan. Voor de activiteiten is in vrijwel alle gevallen ruimte nodig om te kunnen bewegen. Dit kan bijvoorbeeld in een brede gang, een speelzaal of gymzaal, maar het liefst in de buitenruimte.

Elke Beweegbox bevat de volgende onderdelen:

 • Spelkaarten
 • Leermatten en getallenlijnen
 • Oefenkaartjes
 • Spelmaterialen
 • Werkbladen

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.bijlesjuflaura.nl/product/de-beweegbox

De meeste spellen zijn het meest geschikt om buiten uit te voeren. Wanneer dit niet mogelijk is heb je de mogelijkheid om het spel binnen te spelen. In veel gevallen is een grote ruimte zoals een brede gang of een speelzaal het meest geschikt 

Waar

26-30 kinderen. Bij een aantal spellen wordt hier in een klein groepje gespeeld. op iedere spelkaart is linksonder te zien met welk aantal leerlingen je het spel kunt spelen. 

Hoeveel kinderen

Bewegend leren als onderdeel van een breder programma of concept

Welke vorm heeft het aanbod?

De activiteiten zijn opgesteld vanuit doelen. Het is mogelijk om met de diverse activiteiten en doelen het hele schooljaar aan de slag te gaan met de beweegbox

Hoelang duurt het programma?

Voor groep 3-4: 82 spelkaarten

Voor groep 5-6: 80 spelkaarten

Voor groep 7-8: 87 spelkaarten 

Uit hoeveel activiteiten bestaat het totale programma?

Tijd

10-30 minuten 

Voorbeelden

Bewegend leren staat in toenemende mate in de belangstelling in onderwijsland. Zowel wetenschappers als professionals in de praktijk constateren dat bewegen en leren heel goed samengaan.

Om tegemoet te komen aan deze vraag hebben we als professional uit onderwijspraktijk De Beweegbox ontwikkeld. Het uitgangspunt van De Beweegbox is dat deze passend binnen elke reguliere lesmethode inzetbaar is. Dit betekent dat De Beweegbox een verrijking is op het bestaande aanbod, en niet een opzichzelfstaande lesmethode is.

De kerndoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) zijn gebruikt als leidraad in de ontwikkeling van De Beweegbox. Zoals uit de naam van De Beweegbox al blijkt, is het in te zetten om op een bewegende en energieke manier bezig te zijn met bewust gekozen leerdoelen. Deze doelen worden bewegend geoefend, herhaald en daarmee geautomatiseerd.

De Beweegbox heeft drie versies:

 • Groep 3-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Elke Beweegbox sluit aan op de doelen van de betreffende leerjaren. De doelen vind je terug op de spelkaarten. In elke Beweegbox zitten zo’n 80 spelkaarten. Een spelkaart beschrijft het leerdoel, de benodigde spelmaterialen, oefenkaartjes en werkbladen. De spelkaart bevat een korte instructie om gemakkelijk en snel met een activiteit aan de slag te gaan. Voor de activiteiten is in vrijwel alle gevallen ruimte nodig om te kunnen bewegen. Dit kan bijvoorbeeld in een brede gang, een speelzaal of gymzaal, maar het liefst in de buitenruimte.

Elke Beweegbox bevat de volgende onderdelen:

 • Spelkaarten
 • Leermatten en getallenlijnen
 • Oefenkaartjes
 • Spelmaterialen
 • Werkbladen

Benieuwd naar het overige aanbod? Kijk op www.bijlesjuflaura.nl/product/de-beweegbox

Wat is het:

Doelgroep:

Setting:

Type activiteit:

Groep  3/4, groep 5/6, groep 7/8 

Rekenen, spelling en taal 

Bewegend leren

Beweegbox

Naam initiatief:

Beweegbox

Bewegend leren aanbod