Direct naar:

 • Waar je aan moet denken bij het opzetten van sport- en beweegaanbod voor senioren

Na dit hoofdstuk weet de lesgever:

Hoofdstuk 6
Organisatorische aspecten  
 • Samenwerken is succesvoller als er sprake is van een gemeenschappelijk belang en positieve intenties om samen aan de slag te gaan
 • Sport- en beweegaanbieders kunnen samen een breder aanbod bieden, bijvoorbeeld een combilidmaatschap, combi-instapaanbod, gezamenlijk sportprogramma en/of koppeling van beweegactiviteiten en seizoen
 • Met andere partners heb je vaak meerdere locaties dus kun je kiezen tussen het aanbieden van sport en bewegen op meerdere locaties of op één vaste plek
 • Voor de continuïteit van de sportbeoefening is het zinvol dat sport en beweegaanbieders van elkaar weten wat er mogelijk is en ze sporters die (dreigen te) stoppen naar elkaar doorverwijzen
 • Het is zaak om kennismakingslessen, introductie- en structureel aanbod van andere aanbieders op elkaar af te stemmen

Ook kan het helpen om een initiatief samen met andere aanbieders op te pakken, zodat de lasten verdeeld kunnen worden en er meer impact gegenereerd kan worden. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de volgende punten: 

 • Het sportaanbod aansluit op de motieven, kenmerken en fysieke capaciteiten van de senioren 
 • In de organisatie rekening gehouden wordt met wensen, zoals flexibiliteit, comfort, gastvrijheid en een goed kader
 • Het werven en communiceren ertoe leidt dat de juiste doelgroep wordt bereikt
 • Er relevante samenwerkingen worden aangegaan, bijvoorbeeld met andere sportaanbieders, zorgverleners, buurtsportcoaches en buurtorganisaties
 • Financiën op orde zijn en subsidiemogelijkheden verkend worden

Wanneer je als sport- en beweegaanbieder aan de slag gaat met seniorenaanbod heb je mogelijk ondersteuning nodig bij de uitwerking van de plannen en het daadwerkelijk organiseren van nieuwe initiatieven. De buurtsportcoach zou hierbij kunnen helpen. Tevens kun je kijken of je binnen de gemeente gebruik kunt maken van verenigingsondersteuning, eventueel aangevuld met een financiële impuls voor goede initiatieven, zoals bijvoorbeeld vanuit het lokale sportakkoord. Ook dit wordt regelmatig belegd bij een buurtsportcoach of sportservice-organisatie. Zij kunnen ondersteunen bij het ervoor zorgen dat: 

 • Dat het gaat om een grote groep (vergrijzing): weet wat de demografische gegevens van jouw gemeente zijn. 
 • Dat de aanbieder hierdoor bijdraagt aan sportdeelname/plezier voor iedereen en daarmee ook aan sociaal-maatschappelijke doelen
 • Dat volwassen/senioren sporters vaak ook betrokken raken als vrijwilliger bij de vereniging of aanbieder

Het opstarten van seniorensportgroepen brengt kansen met zich mee voor sport- en beweegaanbieders. Zo kunnen bestaande leden langer actief blijven en bovendien biedt het een extra mogelijkheid om nieuwe mensen aan te trekken. Echter, is niet altijd iedereen zich hiervan bewust. Om deze bewustwording te creëren kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden voor de betrokken professionals en vrijwilligers waarin wordt verteld over de mogelijkheden. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken: 

6.1 Draagvlak en ondersteuning
 • Om mensen niet direct te laten binden voor langere tijd kun je ook denken aan een proefabonnement van 10 weken. Bij 8 weken kun je dan informeren of de deelnemers door willen of dat ze gaan stoppen na de 10 weken. Je kan ook 3 keer per jaar een cursus van 10 weken aanbieden en helemaal niet over een lidmaatschap spreken. 
 • Reken uit wat je break-evenpunt is. Hoeveel deelnemers heb je nodig om de kosten te dekken?
 • Zorg voor laagdrempelig aanbod en laat de senior niet direct vastzitten aan een langdurig lidmaatschap, want dit schrikt af. Laat de senior bijvoorbeeld een eerste periode betalen of middels een strippenkaart. Bijvoorbeeld: 
  • Misschien wil je de mensen wel eerst 3 keer gratis kennis laten maken met je activiteit. Of is dit een regeling die je in gaat voeren als er bij je bestaande groep nieuwe leden komen. Een idee kan ook zijn dat iedereen die een nieuw lid aandraagt zelf korting op zijn of haar lidmaatschap ontvangt. 

Ook voor zaken als lidmaatschapsvormen en contributie is het belangrijk om rekening te houden met de wensen/behoeften van de doelgroep senioren. Deze zijn vaak anders dan bij andere leeftijdsgroepen. Hier een aantal tips: 

6.2 Lidmaatschap/kosten

Iedereen staat erachter

Van belang is dat de hele organisatie het initiatief draagt. Het is goed als zowel bestuur, het kader en de leden goed op de hoogte zijn en het 55-plus-sportaanbod steunen. Plaats het op agenda’s van vergaderingen, maar vertel er ook gewoon over aan elkaar. Vier successen, vertel hoe het gaat en hoe leuk het is. 

Het bekend maken van het sportaanbod (aan potentiële deelnemers, leden, betrokkenen) kan via verschillende communicatiekanalen:

 • Social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram. Zet bijvoorbeeld een foto van de nieuwe groep online of laat een aantal deelnemers/ leden zich voorstellen. Realiseer je tegelijkertijd ook dat een groot deel van de doelgroep niet (zo) actief is op social media. 
 • Website van de organisatie en website van samenwerkingspartners. Geef al op de homepage duidelijk aan waar informatie te vinden is over het sportaanbod voor 55+.
 • Een verhaal/artikel (met beeld) in regionale kranten, huis-aan-huisbladen en clubblad/nieuwsbrief.
 • Flyers en posters in buurthuizen, andere sportclubs, zwembaden en gezondheidscentra.
 • Mond-tot-mondreclame. Maak contact met (of geef een presentatie aan) anderen die vaak 55-plussers ontmoeten en ze kunnen stimuleren. Stel ook het sportservicepunt op de hoogte van het 55+-sportaanbod. Zo kunnen zij zorgen voor een doorstroom van vraag en aanbod naar de aanbieder.
 • Een brief is nog weer persoonlijker dan een folder. Als je samenwerkt met een organisatie of je zet een groep op samen met de gemeente is het soms mogelijk om de brieven naar adressen te laten versturen. Leg uit waarom je de brief stuurt of schrijf wat je te bieden hebt. Hou de brief kort, bondig en overzichtelijk. 

Wanneer potentiële deelnemers interesse tonen wordt aanbevolen om kennismakingslessen (proeflessen of introductiebijeenkomsten) aan te bieden, zodat nieuwe deelnemers in de praktijk zien en zelfs kunnen ervaren hoe het sportaanbod daadwerkelijk is. Dit kan een aparte (eenmalige) les zijn, maar deze kennismaking kan ook tijdens het regulier sportaanbod voor senioren. Bij de kennismakingslessen of bij aanvang van de structurele lessen kan optioneel (bijvoorbeeld in samenwerking met een fysiotherapeut) een fit-test worden aangeboden.

Tenslotte is het belangrijk dat de trainer/ begeleider al tijdens de eerste fase elke deelnemer goed leert kennen. Er wordt aangeraden een intake-gesprek met de nieuwe deelnemer(s) te voeren. Enerzijds om kennis te maken, met de persoon en met de fysieke gesteldheid (en andere bijzonderheden) van de deelnemer, om daar rekening mee te houden. Anderzijds om in te schatten (en te adviseren) over sportaanbod en of wellicht aanpassingen tijdens de training/les nodig zijn. Deelnemers maken op die manier ook meteen goed kennis met de trainer. Hierdoor voelen de deelnemers zich welkom en weten ze wat ze mogen verwachten.

Belofte van het aanbod

Laat duidelijk zien wat de ‘belofte’ is van het sportaanbod en zorg dat die aansluit op  hun wensen. Haak aan op wat zij belangrijk vinden, zoals gezelligheid, gezondheid, je fit voelen, samen iets ondernemen, veiligheid, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Benoem de voordelen van het (samen) sporten en van de club, zoals het kunnen sporten met maatjes en benadruk fitheid, contact, gezelligheid en genieten. Pensionering is vaak een prima moment en trigger om weer te gaan sporten.

Tone of voice

Kies in uitingen, zowel met tekst als foto’s, voor fitte en gelukkig ogende ouderen. Ouderen voelen zich jong en willen niet aangesproken worden op hun leeftijd of als ‘oudere’, ‘senior’ of ‘bejaard’. Leeftijd is niet van belang. 55-plussers worden het liefst aangesproken door ’echte mensen’. Ze waarderen echtheid, herkenning, begrip en humor. 

Ik neem je mee!

Stimuleer sporters (bijvoorbeeld alle leden van je organisatie) om iemand uit te nodigen en mee te nemen om samen te komen sporten. Veel 55-plussers sporten graag met een vriend of kennis. 

Persoonlijk uitnodigen

Maak direct contact om ze te benaderen en uit te nodigen voor sportdeelname. Voorbeelden hiervan zijn: een fittest of infobijeenkomst ter plekke, een menukaart met verschillende sportmogelijkheden laten zien in de buurt of zelfs een huisbezoek met veiligheidsscan en daaraan gekoppeld advies om te gaan bewegen/ sporten. Kies voor een (voor hen) relevante aanleiding om ze te bereiken.

Sommige senioren zijn niet eenvoudig te overtuigen om te gaan sporten en/of bewegen. Je kunt het makkelijker maken met een gastvrije ontvangst, de mogelijkheid van kennismakingslessen en met een flexibel lidmaatschap. Maak goed duidelijk wat het sportaanbod inhoudt, zodat de drempel om te gaan sporten wordt verlaagd. Daarnaast houden senioren van gezelligheid en gastvrijheid. Om hen voor jouw organisatie te winnen is het belangrijk dat leden zich welkom voelen. Daarbij helpen een fijne, informele sfeer en een excellente service, zowel bij aankomst, vertrek als tijdens het verblijf op de sportaccommodatie. Vraag ook regelmatig hoe het hen bevalt en neem contact op als mensen niet aanwezig zijn. Als ze eenmaal zijn overtuigd en hebben ervaren hoe het is, willen ze meestal vaker en blijven sporten. 

Deelnemers werven kan bij de eigen organisatie, via de leden, in de buurt of via anderen die direct contact hebben met senioren. Denk dan aan andere sportaanbieders, een buurt- of welzijnsorganisatie, ouderenorganisatie, hobbyclub, woon- of zorginstelling, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of buurtsportcoach. Lees hieronder welke wervingsstrategieën goed werken bij de doelgroep senioren: 

6.3 Werving en communicatie

Passend sportaanbod

Zorg dat je sportaanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de motieven, persoonlijke wensen en fysieke (on)mogelijkheden van de deelnemers. Zodat senioren op hun eigen niveau en met gelijkgestemden kunnen sporten. Het sportprogramma kan worden ingevuld met verschillende vormen van sportaanbod.

Hieronder een samenvatting van elementen die belangrijk zijn voor 55-plussers:

 • Sporten en bewegen om fit te blijven én voor de gezelligheid
 • Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Mogelijkheid tot sociale activiteiten rondom het sportaanbod, bijvoorbeeld samen iets drinken na afloop van het sporten
 • Met leeftijdsgenoten samen, bij voorkeur met ongeveer dezelfde fysieke belastbaarheid. Ze beoefenen de sport graag zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in een groep met zoveel mogelijk gelijkgestemden (qua fysieke gesteldheid/ persoonlijke mogelijkheden). 
 • Aanpassing sportaanbod indien nodig vanwege fysieke capaciteiten van sommige 55-plussers, bijvoorbeeld zachtere (spel)materialen, een kleiner veld, aangepaste spelregels of een sportprogramma waarbij duur en intensiteit van het bewegen geleidelijk worden opgebouwd
 • De meeste sporten zijn prima geschikt, bijvoorbeeld zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis. Daarnaast bestaan veel laagdrempelige varianten zoals OldStars of Zeker bewegen.
 • Ook bestaat interesse in combinaties van sporttakken of de mogelijkheid om te kiezen uit een sportprogramma met meerdere sport- en beweegvormen
 • Flexibel sportaanbod, op tijden dat het hen uitkomt, helpt in het verleiden van niet sportende 50-plussers. Voor de werkende groep zullen dit vooral de reguliere avonduren zijn. Voor de groep gepensioneerden is overdag sporten vaak ook een optie.
 • Veel waardering voor kwalitatief goede begeleiding. Vooral van belang zijn enthousiasme, veiligheid en rekening houden met de motieven en fysieke mogelijkheden van de deelnemers
 • Aandachtspunten voor de accommodatie zijn bereikbaarheid, hygiëne, geluid (niet te hard voor ouderen)
 • Er is waardering voor extra comfort, bijvoorbeeld goede verlichting bij entree, gezellige ruimte voor koffie

Grote verscheidenheid

Het is bij het behouden van je leden belangrijk om rekening te houden met de verschillende 55-plussers. Het gaat niet zozeer om leeftijd, dan wel om de (verschillende) levensfases en kenmerken zoals fysieke (on)mogelijkheden, motieven en behoeften. Motieven van 55-plussers om te sporten hebben met name te maken met vitaliteit (je fit en gezond voelen) en het sociale aspect (gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten).

Behoeften van de senioren

Ga hierover in gesprek en probeer aan de wensen te voldoen. Probeer de continuïteit van het 55-plus sportaanbod te waarborgen door halfjaarlijks of jaarlijks te evalueren. Vraag wat er wel en niet goed gaat en wat aandachtspunten zijn. Ervaringen van deelnemers, trainers, vrijwilligers en samenwerkingspartners regelmatig bevragen is belangrijk voor de aanbieder én voor deelnemers zelf. Met regelmatige evaluatie kun je dingen die niet lekker lopen tijdig bijstellen of oplossen. Op basis van de uitkomsten kun je het aanbod of de organisatie waar nodig aanpassen en nieuwe plannen voor de toekomst maken.

Minstens zo belangrijk als leden werven, is leden behouden. Als je leden eenmaal binnen zijn, probeer ze dan te behouden door te letten op de behoeften van de senioren, rekening te houden met de grote verscheidenheid en passend sportaanbod aan te bieden.

6.4 Ledenbehoud/behoefte doelgroep

Het kader dat het sportaanbod begeleidt is essentieel. 55-plussers hechten bijzonder veel waarde aan deskundige en betrokken trainers/begeleiders/ sportleraren/lesgevers die zich voor langere tijd aan de groep binden. 

Zorg ervoor dat je te allen tijd iemand achter de hand hebt die je lessen kan overnemen. Dit geldt zowel voor als je zelfstandige bent als dat je in loondienst bent. Het is namelijk altijd fijn als je een collega hebt die zo je les over kan nemen. Mocht dit niet zo zijn bedenk dan van tevoren via een groepsapp, telefoonboom of het telefoonnummer van de organisatie dat je de groep af kunt bellen. Zorg dat je hiervoor een netwerk hebt en vervang zelf ook voor een collega.

6.5 Vervanging lesgevers

Wanneer je de seniorensportles aanbiedt in een gymzaal kun je gebruikmaken van het sport- en spelmateriaal dat daar aanwezig is. Maak van tevoren een lijstje wat je minimaal nodig hebt. Controleer altijd van tevoren of het materiaal in de accommodatie aanwezig is of waar je het anders vandaan kunt halen om ervoor te zorgen dat het er is. Het is natuurlijk ook altijd afhankelijk van het budget waarover je beschikt, welke materialen wel of niet aangeschaft kunnen worden. 

Speelgoedwinkels, Kruidvat, Trekpleister, Blokker en Action zijn ook winkels waar je soms hele leuke creatieve sport- en spelmaterialen kunt vinden, maar ga je voor kwaliteit dan kom je al snel uit bij de gerenommeerde bedrijven als Nijha, Bosan, Schelde etcetera. Bekijk goed waar je je materialen bestelt. Nijha heeft tot op heden nog steeds de regeling dat als je hier materialen voor een 55+-groep bestelt, je korting ontvangt. Nijha is ook ver in het doorontwikkelen van nieuwe materialen en aangepaste materialen voor 55-plussers.

6.6 Materiaal

Direct naar:

 • Waar je aan moet denken bij het opzetten van sport- en beweegaanbod voor senioren

Na dit hoofdstuk weet de lesgever:

Hoofdstuk 6
Organisatorische aspecten  
 • Samenwerken is succesvoller als er sprake is van een gemeenschappelijk belang en positieve intenties om samen aan de slag te gaan
 • Sport- en beweegaanbieders kunnen samen een breder aanbod bieden, bijvoorbeeld een combilidmaatschap, combi-instapaanbod, gezamenlijk sportprogramma en/of koppeling van beweegactiviteiten en seizoen
 • Met andere partners heb je vaak meerdere locaties dus kun je kiezen tussen het aanbieden van sport en bewegen op meerdere locaties of op één vaste plek
 • Voor de continuïteit van de sportbeoefening is het zinvol dat sport en beweegaanbieders van elkaar weten wat er mogelijk is en ze sporters die (dreigen te) stoppen naar elkaar doorverwijzen
 • Het is zaak om kennismakingslessen, introductie- en structureel aanbod van andere aanbieders op elkaar af te stemmen

Ook kan het helpen om een initiatief samen met andere aanbieders op te pakken, zodat de lasten verdeeld kunnen worden en er meer impact gegenereerd kan worden. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de volgende punten: 

 • Het sportaanbod aansluit op de motieven, kenmerken en fysieke capaciteiten van de senioren 
 • In de organisatie rekening gehouden wordt met wensen, zoals flexibiliteit, comfort, gastvrijheid en een goed kader
 • Het werven en communiceren ertoe leidt dat de juiste doelgroep wordt bereikt
 • Er relevante samenwerkingen worden aangegaan, bijvoorbeeld met andere sportaanbieders, zorgverleners, buurtsportcoaches en buurtorganisaties
 • Financiën op orde zijn en subsidiemogelijkheden verkend worden

Wanneer je als sport- en beweegaanbieder aan de slag gaat met seniorenaanbod heb je mogelijk ondersteuning nodig bij de uitwerking van de plannen en het daadwerkelijk organiseren van nieuwe initiatieven. De buurtsportcoach zou hierbij kunnen helpen. Tevens kun je kijken of je binnen de gemeente gebruik kunt maken van verenigingsondersteuning, eventueel aangevuld met een financiële impuls voor goede initiatieven, zoals bijvoorbeeld vanuit het lokale sportakkoord. Ook dit wordt regelmatig belegd bij een buurtsportcoach of sportservice-organisatie. Zij kunnen ondersteunen bij het ervoor zorgen dat: 

 • Dat het gaat om een grote groep (vergrijzing): weet wat de demografische gegevens van jouw gemeente zijn. 
 • Dat de aanbieder hierdoor bijdraagt aan sportdeelname/plezier voor iedereen en daarmee ook aan sociaal-maatschappelijke doelen
 • Dat volwassen/senioren sporters vaak ook betrokken raken als vrijwilliger bij de vereniging of aanbieder

Het opstarten van seniorensportgroepen brengt kansen met zich mee voor sport- en beweegaanbieders. Zo kunnen bestaande leden langer actief blijven en bovendien biedt het een extra mogelijkheid om nieuwe mensen aan te trekken. Echter, is niet altijd iedereen zich hiervan bewust. Om deze bewustwording te creëren kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden voor de betrokken professionals en vrijwilligers waarin wordt verteld over de mogelijkheden. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken: 

6.1 Draagvlak en ondersteuning
 • Om mensen niet direct te laten binden voor langere tijd kun je ook denken aan een proefabonnement van 10 weken. Bij 8 weken kun je dan informeren of de deelnemers door willen of dat ze gaan stoppen na de 10 weken. Je kan ook 3 keer per jaar een cursus van 10 weken aanbieden en helemaal niet over een lidmaatschap spreken. 
 • Reken uit wat je break-evenpunt is. Hoeveel deelnemers heb je nodig om de kosten te dekken?
 • Zorg voor laagdrempelig aanbod en laat de senior niet direct vastzitten aan een langdurig lidmaatschap, want dit schrikt af. Laat de senior bijvoorbeeld een eerste periode betalen of middels een strippenkaart. Bijvoorbeeld: 
  • Misschien wil je de mensen wel eerst 3 keer gratis kennis laten maken met je activiteit. Of is dit een regeling die je in gaat voeren als er bij je bestaande groep nieuwe leden komen. Een idee kan ook zijn dat iedereen die een nieuw lid aandraagt zelf korting op zijn of haar lidmaatschap ontvangt. 

Ook voor zaken als lidmaatschapsvormen en contributie is het belangrijk om rekening te houden met de wensen/behoeften van de doelgroep senioren. Deze zijn vaak anders dan bij andere leeftijdsgroepen. Hier een aantal tips: 

6.2 Lidmaatschap/kosten

Iedereen staat erachter

Van belang is dat de hele organisatie het initiatief draagt. Het is goed als zowel bestuur, het kader en de leden goed op de hoogte zijn en het 55-plus-sportaanbod steunen. Plaats het op agenda’s van vergaderingen, maar vertel er ook gewoon over aan elkaar. Vier successen, vertel hoe het gaat en hoe leuk het is. 

Het bekend maken van het sportaanbod (aan potentiële deelnemers, leden, betrokkenen) kan via verschillende communicatiekanalen:

 • Social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram. Zet bijvoorbeeld een foto van de nieuwe groep online of laat een aantal deelnemers/ leden zich voorstellen. Realiseer je tegelijkertijd ook dat een groot deel van de doelgroep niet (zo) actief is op social media. 
 • Website van de organisatie en website van samenwerkingspartners. Geef al op de homepage duidelijk aan waar informatie te vinden is over het sportaanbod voor 55+.
 • Een verhaal/artikel (met beeld) in regionale kranten, huis-aan-huisbladen en clubblad/nieuwsbrief.
 • Flyers en posters in buurthuizen, andere sportclubs, zwembaden en gezondheidscentra.
 • Mond-tot-mondreclame. Maak contact met (of geef een presentatie aan) anderen die vaak 55-plussers ontmoeten en ze kunnen stimuleren. Stel ook het sportservicepunt op de hoogte van het 55+-sportaanbod. Zo kunnen zij zorgen voor een doorstroom van vraag en aanbod naar de aanbieder.
 • Een brief is nog weer persoonlijker dan een folder. Als je samenwerkt met een organisatie of je zet een groep op samen met de gemeente is het soms mogelijk om de brieven naar adressen te laten versturen. Leg uit waarom je de brief stuurt of schrijf wat je te bieden hebt. Hou de brief kort, bondig en overzichtelijk. 

Wanneer potentiële deelnemers interesse tonen wordt aanbevolen om kennismakingslessen (proeflessen of introductiebijeenkomsten) aan te bieden, zodat nieuwe deelnemers in de praktijk zien en zelfs kunnen ervaren hoe het sportaanbod daadwerkelijk is. Dit kan een aparte (eenmalige) les zijn, maar deze kennismaking kan ook tijdens het regulier sportaanbod voor senioren. Bij de kennismakingslessen of bij aanvang van de structurele lessen kan optioneel (bijvoorbeeld in samenwerking met een fysiotherapeut) een fit-test worden aangeboden.

Tenslotte is het belangrijk dat de trainer/ begeleider al tijdens de eerste fase elke deelnemer goed leert kennen. Er wordt aangeraden een intake-gesprek met de nieuwe deelnemer(s) te voeren. Enerzijds om kennis te maken, met de persoon en met de fysieke gesteldheid (en andere bijzonderheden) van de deelnemer, om daar rekening mee te houden. Anderzijds om in te schatten (en te adviseren) over sportaanbod en of wellicht aanpassingen tijdens de training/les nodig zijn. Deelnemers maken op die manier ook meteen goed kennis met de trainer. Hierdoor voelen de deelnemers zich welkom en weten ze wat ze mogen verwachten.

Belofte van het aanbod

Laat duidelijk zien wat de ‘belofte’ is van het sportaanbod en zorg dat die aansluit op  hun wensen. Haak aan op wat zij belangrijk vinden, zoals gezelligheid, gezondheid, je fit voelen, samen iets ondernemen, veiligheid, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Benoem de voordelen van het (samen) sporten en van de club, zoals het kunnen sporten met maatjes en benadruk fitheid, contact, gezelligheid en genieten. Pensionering is vaak een prima moment en trigger om weer te gaan sporten.

Tone of voice

Kies in uitingen, zowel met tekst als foto’s, voor fitte en gelukkig ogende ouderen. Ouderen voelen zich jong en willen niet aangesproken worden op hun leeftijd of als ‘oudere’, ‘senior’ of ‘bejaard’. Leeftijd is niet van belang. 55-plussers worden het liefst aangesproken door ’echte mensen’. Ze waarderen echtheid, herkenning, begrip en humor. 

Ik neem je mee!

Stimuleer sporters (bijvoorbeeld alle leden van je organisatie) om iemand uit te nodigen en mee te nemen om samen te komen sporten. Veel 55-plussers sporten graag met een vriend of kennis. 

Persoonlijk uitnodigen

Maak direct contact om ze te benaderen en uit te nodigen voor sportdeelname. Voorbeelden hiervan zijn: een fittest of infobijeenkomst ter plekke, een menukaart met verschillende sportmogelijkheden laten zien in de buurt of zelfs een huisbezoek met veiligheidsscan en daaraan gekoppeld advies om te gaan bewegen/ sporten. Kies voor een (voor hen) relevante aanleiding om ze te bereiken.

Sommige senioren zijn niet eenvoudig te overtuigen om te gaan sporten en/of bewegen. Je kunt het makkelijker maken met een gastvrije ontvangst, de mogelijkheid van kennismakingslessen en met een flexibel lidmaatschap. Maak goed duidelijk wat het sportaanbod inhoudt, zodat de drempel om te gaan sporten wordt verlaagd. Daarnaast houden senioren van gezelligheid en gastvrijheid. Om hen voor jouw organisatie te winnen is het belangrijk dat leden zich welkom voelen. Daarbij helpen een fijne, informele sfeer en een excellente service, zowel bij aankomst, vertrek als tijdens het verblijf op de sportaccommodatie. Vraag ook regelmatig hoe het hen bevalt en neem contact op als mensen niet aanwezig zijn. Als ze eenmaal zijn overtuigd en hebben ervaren hoe het is, willen ze meestal vaker en blijven sporten. 

Deelnemers werven kan bij de eigen organisatie, via de leden, in de buurt of via anderen die direct contact hebben met senioren. Denk dan aan andere sportaanbieders, een buurt- of welzijnsorganisatie, ouderenorganisatie, hobbyclub, woon- of zorginstelling, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of buurtsportcoach. Lees hieronder welke wervingsstrategieën goed werken bij de doelgroep senioren: 

6.3 Werving en communicatie

Passend sportaanbod

Zorg dat je sportaanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de motieven, persoonlijke wensen en fysieke (on)mogelijkheden van de deelnemers. Zodat senioren op hun eigen niveau en met gelijkgestemden kunnen sporten. Het sportprogramma kan worden ingevuld met verschillende vormen van sportaanbod.

Hieronder een samenvatting van elementen die belangrijk zijn voor 55-plussers:

 • Sporten en bewegen om fit te blijven én voor de gezelligheid
 • Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Mogelijkheid tot sociale activiteiten rondom het sportaanbod, bijvoorbeeld samen iets drinken na afloop van het sporten
 • Met leeftijdsgenoten samen, bij voorkeur met ongeveer dezelfde fysieke belastbaarheid. Ze beoefenen de sport graag zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in een groep met zoveel mogelijk gelijkgestemden (qua fysieke gesteldheid/ persoonlijke mogelijkheden). 
 • Aanpassing sportaanbod indien nodig vanwege fysieke capaciteiten van sommige 55-plussers, bijvoorbeeld zachtere (spel)materialen, een kleiner veld, aangepaste spelregels of een sportprogramma waarbij duur en intensiteit van het bewegen geleidelijk worden opgebouwd
 • De meeste sporten zijn prima geschikt, bijvoorbeeld zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis. Daarnaast bestaan veel laagdrempelige varianten zoals OldStars of Zeker bewegen.
 • Ook bestaat interesse in combinaties van sporttakken of de mogelijkheid om te kiezen uit een sportprogramma met meerdere sport- en beweegvormen
 • Flexibel sportaanbod, op tijden dat het hen uitkomt, helpt in het verleiden van niet sportende 50-plussers. Voor de werkende groep zullen dit vooral de reguliere avonduren zijn. Voor de groep gepensioneerden is overdag sporten vaak ook een optie.
 • Veel waardering voor kwalitatief goede begeleiding. Vooral van belang zijn enthousiasme, veiligheid en rekening houden met de motieven en fysieke mogelijkheden van de deelnemers
 • Aandachtspunten voor de accommodatie zijn bereikbaarheid, hygiëne, geluid (niet te hard voor ouderen)
 • Er is waardering voor extra comfort, bijvoorbeeld goede verlichting bij entree, gezellige ruimte voor koffie

Grote verscheidenheid

Het is bij het behouden van je leden belangrijk om rekening te houden met de verschillende 55-plussers. Het gaat niet zozeer om leeftijd, dan wel om de (verschillende) levensfases en kenmerken zoals fysieke (on)mogelijkheden, motieven en behoeften. Motieven van 55-plussers om te sporten hebben met name te maken met vitaliteit (je fit en gezond voelen) en het sociale aspect (gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten).

Behoeften van de senioren

Ga hierover in gesprek en probeer aan de wensen te voldoen. Probeer de continuïteit van het 55-plus sportaanbod te waarborgen door halfjaarlijks of jaarlijks te evalueren. Vraag wat er wel en niet goed gaat en wat aandachtspunten zijn. Ervaringen van deelnemers, trainers, vrijwilligers en samenwerkingspartners regelmatig bevragen is belangrijk voor de aanbieder én voor deelnemers zelf. Met regelmatige evaluatie kun je dingen die niet lekker lopen tijdig bijstellen of oplossen. Op basis van de uitkomsten kun je het aanbod of de organisatie waar nodig aanpassen en nieuwe plannen voor de toekomst maken.

Minstens zo belangrijk als leden werven, is leden behouden. Als je leden eenmaal binnen zijn, probeer ze dan te behouden door te letten op de behoeften van de senioren, rekening te houden met de grote verscheidenheid en passend sportaanbod aan te bieden.

6.4 Ledenbehoud/behoefte doelgroep

Het kader dat het sportaanbod begeleidt is essentieel. 55-plussers hechten bijzonder veel waarde aan deskundige en betrokken trainers/begeleiders/ sportleraren/lesgevers die zich voor langere tijd aan de groep binden. 

Zorg ervoor dat je te allen tijd iemand achter de hand hebt die je lessen kan overnemen. Dit geldt zowel voor als je zelfstandige bent als dat je in loondienst bent. Het is namelijk altijd fijn als je een collega hebt die zo je les over kan nemen. Mocht dit niet zo zijn bedenk dan van tevoren via een groepsapp, telefoonboom of het telefoonnummer van de organisatie dat je de groep af kunt bellen. Zorg dat je hiervoor een netwerk hebt en vervang zelf ook voor een collega.

6.5 Vervanging lesgevers

Wanneer je de seniorensportles aanbiedt in een gymzaal kun je gebruikmaken van het sport- en spelmateriaal dat daar aanwezig is. Maak van tevoren een lijstje wat je minimaal nodig hebt. Controleer altijd van tevoren of het materiaal in de accommodatie aanwezig is of waar je het anders vandaan kunt halen om ervoor te zorgen dat het er is. Het is natuurlijk ook altijd afhankelijk van het budget waarover je beschikt, welke materialen wel of niet aangeschaft kunnen worden. 

Speelgoedwinkels, Kruidvat, Trekpleister, Blokker en Action zijn ook winkels waar je soms hele leuke creatieve sport- en spelmaterialen kunt vinden, maar ga je voor kwaliteit dan kom je al snel uit bij de gerenommeerde bedrijven als Nijha, Bosan, Schelde etcetera. Bekijk goed waar je je materialen bestelt. Nijha heeft tot op heden nog steeds de regeling dat als je hier materialen voor een 55+-groep bestelt, je korting ontvangt. Nijha is ook ver in het doorontwikkelen van nieuwe materialen en aangepaste materialen voor 55-plussers.

6.6 Materiaal